INITIATIEFWET, ECONOMISCHE AANVAL EN WISSELKOERSEN

Niet Amzad Abdoel, fractievoorzitter van de NDP in De Nationale Assemblee, heeft op eigen titel een initiatiefvoorstel gedaan ter wijziging van de Wet op de Staatsschuld, maar het regardeert een stap die gezet is namens de Nationale Democratische Partij, NDP, en ter uitvoering ingediend aan het parlement door Abdoel. Dit verklaarde Bouterse gisteravond onder meer tijdens een kadervergadering van de NDP. De voorzitter van de NDP is nu van mening, dat er een economische aanval op Suriname wordt ondernomen door Nederland, omdat het Openbaar Ministerie van dat land, drie Surinaamse banken als verdacht heeft aangemerkt. Niet de banken hebben het geld richting Nederland gestuurd, maar de Centrale Bank van Suriname en daarmede plaatste de president naar onze mening, de zwarte piet op het bord van de vorige governor van de moederbank. Bouterse dient erbij te vertellen, dat de drie banken in kwestie, niet in staat waren het geld giraal over te maken naar het buitenland en dat juist daarom, de Centrale Bank de service verleende de chartale middelen richting Nederland te sturen, hetgeen al eerder was gebeurd. Tijdens de vergadering verzweeg Bouterse bewust het feit, dat het Nederlandse Openbaar Ministerie ernstige aanwijzingen heeft dat het geld, dat geconfisqueerd werd, uit de informele sector afkomstig is en daarom in verband kan worden gebracht met witwaspraktijken. Nederland is wederom het oude stokpaardje om tegenaan te schoppen wanneer zaken hier goed fout gaan en de regering in de grootste financiële problemen is komen te verkeren en thans haar toevlucht neemt tot het wijzigen van de Wet op de Staatsschuld om na inwerkingtreding, nog meer enorme leningen lokaal en internationaal te kunnen nemen. Wat het staatshoofd eveneens ernstig stoort, is dat de oppositie en relevante maatschappelijke groeperingen via de verschillende kanalen, gebruik maken van het in de grondwet verankerde recht op de vrije meningsuiting om hun frustraties met het huidig gevoerde beleid te kunnen ventileren. Niet de governor van de Centrale Bank van Suriname, maar Bouterse onthulde gisteravond dat het bedrag dat de Amerikaanse Centrale Bank aan Suriname ter beschikking stelde, 40 miljoen dollar bedraagt. Dit bedrag is naar de mening van velen, zwaar onvoldoende om het huidige deviezenvraagstuk op te lossen en natuurlijk niet genoeg om de wisselkoersen positief te beïnvloeden. Volgens Bouterse zijn er systemen om de wisselkoersen naar beneden te brengen. Welke systemen dat zijn, deed hij niet uit de doeken. Het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat wisselkoersen alleen onder controle kunnen worden gehouden als een land over meer dan voldoende deviezen beschikt en dat een Centrale Bank zijn monetaire reserves zo solide zijn, dat de koers door interventies naar de banken toe, kan worden gedicteerd. Daar is momenteel geen sprake van en de koers wordt bepaald door vraag en aanbod en de opkopers en verkopers van deviezen bepalen, wat er met de koers gebeurt. En dat weten Bouterse en zijn directe medestanders maar al te goed. Tijdens de bijeenkomst trachtte Bouterse de cambio’s in bescherming te nemen na de verdachtmaking van het Nederlandse Openbaar Ministerie naar zeker vijf van hen , terwijl hij onlangs een groot deel van deze wisselkantoren een flinke sneer toebedeelde, omdat ze niet bereid waren voor SRD 8,- voor een dollar of lager, te verkopen. Twee cambio’s zouden momenteel dollars verkopen voor een koers van SRD 8, voor de dollar. Dat die wisselkantoren de 200 of 300 dollar per persoon nog aanhouden, schijnt niet meer te kloppen. Bepaalde mensen zouden naar wij vernemen, met de voor SRD 8,- gekochte dollars aan het sjacheren zijn geslagen en dat men daarom heeft besloten, de zaak te wijzigen en men momenteel slechts 20 dollar per persoon bij de desbetreffende cambio’s, kan betrekken. Bouterse voorspelde dat de komende weken, de koersen verder omlaag zullen gaan, hoe hij dat denkt te realiseren, zei hij er niet bij. Inmiddels is het zo, dat er protestacties zijn aangekondigd tegen de wijziging van de Wet op de Staatsschuld en hebben politieke partijen, grote delen van de vakbeweging en andere maatschappelijke groeperingen aangekondigd, morgen zich voor het gebouw van DNA te zullen verzamelen. De NDP als grootste politieke partij in DNA vertegenwoordigd, heeft reeds gesteld, de wetswijziging te zullen doordrukken.

More
articles