Bouw ziekenhuis Wanica in afrondende fase

De bouw van het Regionaal Streekziekenhuis Wanica verkeert in de afrondende fase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur van wegen, elektriciteit en water. De aannemer streeft ernaar het ziekenhuis begin dan wel eind december op te leveren. Het ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar het gebouw binnen drie maanden na de oplevering in gebruik te nemen. De werving en selectie van personeel is intussen van start gegaan.

Jason van Genderen, coördinator van de bouw van het ziekenhuis, zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat hij heel blij is met de vorderingen/. Hij geeft aan dat de aannemer momenteel bezig is met afrondingswerkzaamheden. “Het gebouw is al bijna af en qua infrastructuur zijn een aantal zaken voor wat betreft de nutsvoorzieningen al gerealiseerd om in feite van start te gaan. Ik denk dat binnenkort ook de EBS zal beginnen met de stroomtoevoer, want er moet test gedraaid worden alvorens het gebouw wordt opgeleverd. Ook de SWM is bezig met haar werkzaamheden om het ziekenhuis te voorzien van een goede waterdruk”, aldus Van Genderen.

Volgens de projectcoördinator zijn alle overheidsinstanties inclusief de ministeries van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en Volksgezondheid op één lijn en werken zij er hard aan dat het ziekenhuis operationeel wordt.  Intussen is reeds een stichtingsbestuur geïnstalleerd en de voorzitter hiervan ook reeds benoemd door minister Antoine Elias. Verder is door middel van een sollicitatieoproep al een start gemaakt met het in kaart brengen van wie er allemaal geïnteresseerd is om te werken in het Regionaal Streekziekenhuis Wanica. Nadat de sollicitatieperiode achter de rug is, zal er een overzicht worden gemaakt van het aantal mensen dat interesse heeft getoond. Van Genderen benadrukt dat reeds vanaf het begin van het proces is aangegeven, dat het liefst Surinaamse artsen, verpleegkundigen of administratief personeel in het ziekenhuis te werk worden gesteld. Van Genderen: “Door middel van deze sollicitatie kunnen we een beeld krijgen van wat we al in huis hebben. Wat we niet in huis hebben, gaan we elders zoeken.” Het hoeft volgens de projectcoördinator dan niet alleen om personeel uit Cuba te gaan, maar ook uit andere landen waarmee het ministerie van Volksgezondheid bepaalde overeenkomsten op medisch gebied heeft. Van Genderen verduidelijkt dat het om een streekziekenhuis gaat dat compleet is. Het ministerie wil alvast opstarten met de basisdisciplines. Naast een apotheek en een ruimte voor de poliklinieken, beschikt het nieuwe ziekenhuis ook over een spoedeisende hulp, operatiekamer, intensive care, radiologie afdeling met daarin een CT-ruimte en een laboratorium.

Met de aanleg van de infrastructuur is ook al een aanvang gemaakt. De infrastructuur binnen het ziekenhuis zelf, valt onder de verantwoordelijkheid van de Chinese contractor. Die heeft reeds de wegen uitgezet en een begin gemaakt met de verlichting. Het ministerie van OWT&C houdt zich bezig met de infrastructuur van het gebied. Op dit stuk verkeert men ook al in een vergevorderd stadium.

Aangezien het om een compleet nieuw project gaat, houdt het ministerie ook rekening met knelpunten die zich kunnen voordoen. “Er kunnen zich altijd knelpunten voordoen bij de bouw van een ziekenhuis.  Het is compleet nieuw, dus we verwachten van alles”, aldus projectcoördinator Van Genderen.

More
articles