TERING NAAR DE NERING ZETTEN

De regering Bouterse leert het maar niet af en blijft op een onverdroten manier doorgaan met het verspillen van de toch al zo schaarse staatsmiddelen. De viering van de 44ste onafhankelijkheidsdag komt eraan en we zouden gevoeglijk mogen aannemen, dat een regering die in grote financiële problemen verkeert en een op basis van de begroting voor het jaar 2019-2020, een tekort van 1.3 miljard heeft, deze dag niet al te uitbundig viert. Maar nee hoor, ze heeft grootse plannen. Volgens de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, is het begrotingstekort van deze regering trouwens vele miljarden hoger. En terwijl we weten dat een regering niet eens meer in staat is de Algemene Oudedagsvoorziening, AOV, en de salarissen van ambtenaren op tijd te betalen, blijft ze maar spenderen en neemt nu plafondloos en dus ongelimiteerd geld lenen. Met het initiatiefvoorstel van de NDP-fractievoorzitter in De Nationale Assemblee, kan het alleen maar erger worden met de schuldenlast van deze regering en natuurlijk de gehele natie. Maar deze regering weet van geen ophouden en gaat bij de viering van de staatskundige onafhankelijkheid, de komende maand weer flink wat geld over de balk smijten en dat terwijl er binnen bijvoorbeeld de gezondheidszorg, zich de grootste problemen voordoen. Dit keer denkt de regering deze belangrijke dag in Marowijne en wel te Moengo te moeten vieren en wel met een uitgebreide militaire parade. Daar gaan we dan weer, met de extra kosten om zwaar materieel en troepen te verplaatsen.
Er zal een eretribune in het grotendeels verlaten en verwaarloosde bauxietstadje, moeten worden gebouwd. Moengo zal voor die ene dag een grondige schoonmaak moeten ondergaan. Genodigden, waaronder ook leden van het diplomatieke korps, zullen richting Moengo moeten reizen en al deze gasten zullen op een waardige wijze geaccommodeerd moeten worden. Tonnen in SRD zullen op die dag verkwist worden en voor al de gasten zal er voeding en drank aangevoerd moeten worden. En dan te bedenken dat de meeste Moengonezen in de afgelopen jaren na het vertrek van de Suralco naar andere delen van ons land zijn verkast, dan vragen wij ons af wat voor zin het heeft een onafhankelijkheidsdag daar te vieren met bijbehorende parade. Maar dit kabinet staat bekend om het nemen van absurde beslissingen die kant noch wal raken en het land alleen maar veel geld kosten. Het zou verstandiger zijn geweest indien de laatste parade van dit kabinet Bouterse als vanouds op het Onafhankelijkheidsplein werd gehouden. Maar koppigheid en het doordrammen van volslagen foute beslissingen, daar staat deze regering nou eenmaal bekend om.

More
articles