October 20, 2019


PAKKETJE HIER, PAKKETJE DAAR, PAKKETJES OVERAL


October 20, 2019

De Nationaal Democratische Partij, NDP, wordt momenteel door velen als ‘Neks Dan Pakket’, getypeerd. Dit is namelijk de enige manier waarop men denkt het paarse volk zoet te kunnen houden. Deze pakketten worden momenteel het liefst in paarse zakken verpakt en geheel heeft daardoor veel weg van een grote verzameling, bestemd voor de vuilnisbelt, en daarvoor moet het verarmde en financieel uitgeknepen volk dus dankbaar voor zijn. Keerpunt is van mening, dat het een treurige en troosteloze toestand is in een land, wanneer men het volk afhankelijk maakt van voedselpakketten. Deze ‘pakkettenregen’ werd ook weer nadrukkelijk op touw gezet toen president Bouterse, vorige week zondag zijn 74e jaardag vierde. Hij had besloten om landelijk 500 sociale instellingen te bedenken. Aan 26.000 minderdraagkrachtigen werden voedselpakketten verstrekt. De distributie werd door NDP-jongeren gecoördineerd. Maar konden Bouterse en co niet met iets originelers komen, dan opnieuw met pakketten? Steeds weer worden er pakketten verdeeld, maar de president blijft volhouden, dat het goed gaat met het land. De hoeveelheid pakketten op de foto, geeft de indruk dat het land zojuist getroffen is door een natuurramp. Alleen noodlijdende mensen krijgen pakketten, dus heel veel mensen zijn dus volgens de visie van Bouterse, noodlijdend. Natuurlijk is men blij met zo een pakket, want alle beetjes helpen in deze moeilijke tijd van toenemende armoede. Eerst maakt deze regering door het gevoerde wanbeleid en haar verspilling, het volk straatarm en vervolgens wil zij de zogenaamd sociaal zwakkeren tegemoet treden door pakketten te geven. Keerpunt blijft van mening, dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de realiteit, die erop gericht is de huidige macht van de NDP te consolideren. Het is geen staatsgeheim, dat bij elk dienstjaar, op de begroting ruim 100 miljoen SRD extra voor het Ka-binet van de President wordt opgebracht. Bij de begroting van 2019/2020 werd er extra 55 miljoen SRD voor versterking van het Kabinet van de President opgebracht en Keerpunt heeft een groot vermoeden, dat dit geld in de komende maanden zal worden misbruikt voor de verkiezingen en propagandacampagnes van de NDP.