Skalians blijven Frans-grondgebied schenden

Tijdens een recente missie op de Lawa (Maroni) stroomafwaarts van Maripasoela, in het woongebied van de Aluku’s, heeft het WWF Guyana opnieuw de verwoesting die wordt veroorzaakt door de ongecontroleerde exploitatie van goud, op het milieu, maar in het bijzonder op de populaties langs de rivier, vastgelegd. Het is volgens het WWF zeer zorgwekkend om binnen enkele maanden de nieuwe nadelige gevolgen op de rivier te zien. De skalians, of binnenvaartschepen uit Suriname, vallen nu stelselmatig de rivieroevers aan. Na te hebben gekapt, ontworteld en vervolgens de bomen langs de rivier te hebben verbrand, maken mechanische schoppen de grond los om de schepen te laten werken. De aldus losgekomen gronden slib (en vervuild water) zijn daarbij enorm.
In Abattis Cottica, de eerste vastgestelde erfgoedsite in Frans Guyana sinds 2011, en van enorme natuurlijke en culturele waarde, ligt nu bedekt met een laag modder van 1 tot 2 cm op alle rotsen, waardoor de ontwikkeling van flora wordt voorkomen. Andere vormen van vegetatie worden hierdoor onmogelijk gemaakt.
Talrijk zijn de klaagzangen van inwoners die de schaarste aan vis betreuren en de onmogelijkheid om traditionele vismethoden te beoefenen.

Ook wordt gewezen op de ontstane obstructie van de natuurlijke bevaarbare doorgangen van de rivier door de schepen.
Deze alarmerende ontwikkelingen worden in Suriname aan de kaak gesteld door inheemse leiders, die in een post op sociale media luchtfoto’s hebben geplaatst die ondubbelzinnig de voortdurende rampzaligheid tonen. Gezien deze situatie, is het absoluut noodzakelijk de samenwerking tussen Frankrijk en Suriname nieuw leven in te blazen, om de nadelige gevolgen voor de bevolking van het Maroni-bekken te beperken.

Illegale goudwinning is niet onvermijdelijk!
In oktober 2017 kondigde president Macron tijdens zijn bezoek aan Frans-Guyana een grondige vernieuwing van het anti-goudmijnprogramma aan. Tegenwoordig inventariseert het Guyana-kantoor van het WWF Frankrijk de problemen en stelt het richtlijnen vast, voor een grotere effectiviteit van het controlesysteem. Deze analyse heeft vastgesteld dat het industriële mijnbouwproject Montagne d’Or op dit gebied geen oplossing biedt. WWF Frankrijk heeft, dankzij zijn lokaal aanwezige teams, expertise op het gebied van de illegale goudwinning, een echte ecologische, sociale en gezondheidsgerelateerde plaag, die al meer dan 20 jaar in dit Amazonegebied van Zuid-Amerika knaagt. Een vergelijkbare studie van dit fenomeen en van de reactie van de staat, laat er geen twijfel over bestaan: er is geen onvermijdelijkheid tegen illegaal goudwinnen. De opgedane ervaring in de afgelopen jaren, leert dat ambitieuze actie, gecombineerd met persoonlijke inzet en financiële middelen, goede resultaten kan opleveren.

More
articles