October 8, 2019


Iedereen verantwoordelijk voor terugdringen zelfmoord


October 8, 2019

Het overgrote deel van personen dat zelfmoord pleegt, heeft te kampen met een psychologische aandoening. Belangrijk is dat deze aandoening en de zelfmoorgedachte, vroegtijdig worden gesignaleerd zodat adequate begeleiding en hulp geboden kan worden. “Elk van ons heeft een rol te vervullen binnen het kader van een gezond Suriname, ook op mentaal gebied”, zei Raj Jadnanansingh, algemeen directeur van Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), gisteren tijdens het suïcidepreventiecongres: Op weg naar een werkplan voor zelfmoordpreventie. Gemiddeld 130 personen plegen op jaarbasis zelfmoord in Suriname. Dit is een alarmerend cijfer, Jadnanansingh haalde in dit kader aan, dat we niet op dezelfde voet verder kunnen. “Geestelijke gezondheidszorg is niet minder belangrijk en kan ook niet los gezien worden van de algemene gezondheid”, zei hij. Een groot probleem binnen de geestelijke gezondheidszorg is het heersende stigma voor personen met een ernstige psychische belasting. Het PCS is voornemens te werken aan het terugdringen van dit stigma. Het PCS wil daarom de samenleving meer bekend maken met de geestelijke gezondheidszorg, met als doel dat hulpzoekenden sneller de stap zetten naar een instantie om hulp te krijgen. Minister Antoine Elias van Volksgezond-heid, zegt dat het ministerie meer dan ooit beseft dat het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief suïcidebeleid, niet iets is dat het ministerie alleen kan. Het ministerie heeft daarom samen met het PCS, modellen bedacht om deze groeiende problematiek een halt toe te roepen. Het Mental Health Programma binnen het ministerie heeft plannen om een train-de-trainers te organiseren om anderen te trainen om snel suïcidegevallen te herkennen om stappen te kunnen ondernemen. Deze training zal landelijk worden ingezet. Van de zelfmoordgevallen wereldwijd, komt 20 procent door de inname van pesticiden. De meeste gevallen komen voor in rurale agrarische gebieden en lage en middeninkomenslanden. Minister Elias zei dat er veel aandacht besteed zal worden aan het stigma dat geassocieerd wordt met psychische aandoeningen. Bewustwordingsprogram-ma’s zijn volgens hem belangrijk om het taboe te doorbreken. “Suïcide is een serieus gezondheidsprobleem, maar wel te voorkomen door tijdige interventie die niet veel geld hoeft te kosten”, zei Elias. Het vergroten van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg, het beperken van de toegang tot middelen die het risico van suïcide verhogen en het verbeteren van de beeldvorming omtrent suïcide, zijn enkele zaken die op het congres zijn aangehaald om het aantal zelfmoordgevallen te verminderen. Yitades Gebre, vertegenwoordiger van de PAHO/WHO in Suriname, zei dat elke persoon die zelfmoord pleegt, een persoon is die niet bereikt is. “Om iedereen te bereiken, is niet alleen de overheid of een bepaalde instantie verantwoordelijk voor. Het terugdringen van het aantal zelfmoordgevallen is mogelijk, maar de essentiële zaken die zorgen voor suïcide, moeten geïdentificeerd en weggewerkt worden”, sprak Gebre. Tot de risicofactoren voor zelfmoord, rekent Gebre slechte toegang tot gezondheidszorg, toegang tot middelen voor zelfmoord, discriminatie, trauma, mishandeling, stress, eerdere poging tot zelfmoord en een familiegeschiedenis van zelfmoord. Om te interveniëren, moet vooral de toegang tot dodelijke verdelgingsmiddelen beperkt worden, berichtgeving door de media verantwoordelijk geschieden en een geestelijk gezondheids- en alcoholbeleid, geïntroduceerd worden. door Priscilla Kia

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249