Strengere maatregelen voor verkrijgen visvergunning

“Er zal geen vergunning worden verstrekt aan vissers die niet over een boot beschikken”, zegt Willem Mohamedhoesein, voorzitter van het Visserscollectief, naar aanleiding van de gesprekken die zijn gevoerd tussen de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar en de vissers, over het aantal verstrekte vergunningen binnen de sector.
Volgens het Visserscollectief zijn er te veel vergunningen verstrekt binnen de bevolkingsvisserij, waardoor er sprake zou zijn van een aanbodoverschot op de markt. Dit heeft tot gevolg dat de afzetprijs is gaan dalen met 30 procent ten opzichte van het vorig jaar. De voorwaarden voor het verkrijgen van een visvergunning, zullen dan ook bijgesteld worden. ‘’Een van de voorwaarden is dat je zonder een boot niet in aanmerking komt voor een vergunning”, aldus Mohamedhoessein. Ook de problemen met de illegale vissers zijn aangekaart. Volgens de voorzitter zorgt deze groep voor een enorm overschot aan vis op de markt.
In een persbericht maakte minister Parmessar bekend, dat onder leiding van Parveen Amritpersad, hoofd van de afdeling Monitoring en Inspectie, er dagelijks inspecties worden uitgevoerd in de districten Paramaribo, Wanica en Commewijne.

‘’Opgemerkt dient te worden dat deze jaarlijkse inspectie anders dan normaal wordt uitgevoerd. De vergunninghouder dient op een door het onderdirectoraat Visserij vastgestelde datum alle onder zijn beheer zijnde vissersvaartuigen per visserijcategorie compleet met vistuig aan te bieden voor inspecties. Hiervan zijn de vergunninghouders ruim van tevoren, schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte gesteld. Deze manier van inspecteren is op voorstel en in nauw overleg met de verschillende vissersorganisaties voorbereid. Zij hebben het schema ook gedeeld met hun leden en hun op het hart gedrukt hieraan gevolg te geven. Dezelfde werkwijze zal ook gehanteerd worden bij de overige visserijcategorieën. Er wordt onder andere geïnspecteerd op de lengte van de boot, de maaswijdte van de visnetten en als de naam en registratienummer van de vaartuigen op de juiste wijze zijn aangebracht aan het vaartuig. Voor de BV-vergunninghouders geldt, dat zij in de rivieren en in de riviermonden mogen vissen tot een door het onderdirectoraat Visserij vastgesteld afgebakend gebied’’, aldus het persbericht.
Volgens Mohamedhoesein zullen er deze week wederom gesprekken gevoerd worden met de minister om te komen tot een structurele oplossing voor de problemen. Ook zal er besproken worden welke instanties de controle zal uitvoeren.

More
articles