October 5, 2019


TIMMEREN AAN DE WEG


October 5, 2019

Hoewel geweld tegen kinderen nooit helemaal uit de wereld verbannen zal worden, blijven internationale en nationale organisaties timmeren aan de weg om het geweld tegen kinderen te voorkomen. Het laatste landelijk onderzoek naar geweld tegen kinderen in Suriname, vond plaats in de tweede helft van 2016 in opdracht van De Nationale Assemblee met de ondersteuning van Unicef. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat 81 procent van de Surinaamse kinderen, tenminste één keer slachtoffer is geworden van geweld. Kinderen worden elke dag het slachtoffer van geweld en in de meeste gevallen is dat door mensen in hun directe omgeving. Ten aanzien van het geweld op school, vindt 47 procent van het fysieke geweld plaats op lagere scholen. Onderzoek heeft uitgewezen dat scholieren op lbo-scholen, zich onveiliger voelen dan leerlingen op andere niveaus. Op lbo-scholen is tweemaal zoveel wapenbezit gerapporteerd, terwijl het ontvangen en versturen van pornografische filmpjes en foto’s, op dit niveau ook het hoogst is. 27 procent van de leerlingen heeft last van pesten, waarvan 9 procent langdurig werd gepest. Behalve leerlingen maken ook leerkrachten zich schuldig aan geweld tegen kinderen. Een op de vier leerlingen van het basisonderwijs is in het afgelopen jaar geslagen, dit doet zich in mindere mate voor op het mulo en lbo. Verbaal geweld zoal beledigen en uitschelden van leerlingen, komt vooral voor op het lbo. Behalve het geweld op school, is ook het geweld in huis breed onderzocht. Meer dan de helft van de kinderen wordt blootgesteld aan psychisch geweld, zoals schreeuwen en beledigen, ook wordt gedreigd met achterlating en het vernietigen van spullen. 81 procent is niet niks, er moet iets gedaan worden. De campagne: Wees een Held en Meld, is gestart om volwassenen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om kinderen in nood te helpen. Sinds de start van de bewustwordingscampagne, zijn in totaal In totaal 149 gevallen van geweld gemeld. Van deze gevallen zijn vier uitgemond in strafrechtelijk onderzoek, terwijl een paar ouders zijn aangesproken. Opvallend is dat de meeste slachtoffers meisjes zijn en de vermoedelijke daders mannen. In Paramaribo vinden de meeste gevallen plaats, gevolgd door Nickerie, Saramacca, Para en Marowijne, waar kinderen veel te maken hebben met seksueel geweld. Op 30 september is de veiligheidscampagne: No Naki MaTaki – alternatieve discipline op school, gelanceerd om de bewustwording over geweld tegen kinderen te vergroten. We zijn als land nog niet waar we moeten zijn, maar we blijven timmeren aan de weg om het geweld te voorkomen. Wij hopen dat de verschillende campagnes een wezenlijke bijdrage leveren aan de bewustwording en dat mensen zich uit durven spreken tegen geweld tegen kinderen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249