October 3, 2019


HOE LANG NOG?


October 3, 2019

Hoe lang nog zal de regering Bouterse de indruk blijven wekken, dat ze niet bij machte is de concessierechten van de multinational Iamgold op adequate te beschermen tegen het binnendringen van illegale goudzoekers binnen haar mijnoperaties in het concessiegebied te Brokopondo? Die vraag mag nu zeker en met vasthoudendheid gesteld worden, nadat voor de zoveelste keer, een grote groep illegale goudzoekers het concessiegebied is binnengedrongen. Deze ontwikkeling heeft de goudmaatschappij doen besluiten, uit veiligheidsoverwegingen al het personeel en materieel uit de zuidelijk gelegen mijngebieden terug te trekken. Het is niet helemaal duidelijk wie de mensen zijn die het mijngebied van Iamgold zijn binnengetrokken, maar de indruk bestaat wél, dat het geen mensen uit Nieuw Koffiekamp en Brownsweg zijn en behorende tot de porknokkers, verenigd onder de naam Makamboa. Er schijnt nu ook een andere groep illegale goudzoekers te zijn, die zich niet wenst te houden aan de afspraken die gemaakt zijn tussen de regering, Iamgold en Makamboa. Vermoedelijk zijn het deze mensen die nu weer de concessie van Iamgold zijn binnengedrongen. Iamgold wenst geen verdere en voor het bedrijf schadelijke incidenten binnen het concessiegebied te hebben en heeft uit voorzorg, de activiteiten in het zuidelijk mijngebied, tot nader order gestaakt. Dat de maatschappij dit besluit heeft genomen, is meer dan terecht, gezien de gevaarlijke toestand die ontstaat als illegale goudzoekers zich tot heel dichtbij het zwaar materieel van Iamgold begeven in een poging een deel van het losgekomen gouderts te bemachtigen.  Een onhoudbare en gevaarlijke toestand is ontstaan waarbij er door het roekeloze gedrag van de Illegale goudzoekers, doden kunnen vallen. We denken daarbij aan aardverschuivingen en vallend gesteente van grote omvang. Binnen de organisatie van Makamboa is men nu ook van mening, dat er een eind moet komen aan deze illegale betredingen van het Iamgold concessiegebied en verwacht men natuurlijk ook dat de overheid met passende maatregelen, voor de dag komt. Of de zaak nu wel gevoelig ligt of niet, de regering moet tonen de macht in handen te hebben en dient haar gezag ook in dat gebied te demonstreren. Praten en nog eens praten heeft ook zijn begrenzingen en er breekt een tijd aan, dat er hard opgetreden zal moeten worden. Een regering die niet in staat is de concessierechten van buitenlandse investeerders te beschermen en bewaken, zal elke externe investeerder afschrikken, hier nog ooit geld te investeren. Al deze strubbelingen met vernielingen tot gevolg, worden in het buitenland geregistreerd en opgetekend en via het internet breedvoerig gepresenteerd en belicht. Waar zeer weinigen gewag van maken, is dat het niet helemaal uitgesloten is, dat bepaalde mensen, vooral in deze verkiezingstijd, politiek wensen te bedrijven met de belangen van staat en de multinational, door derden aan te zetten rotzooi te gaan trappen in de concessie. Ook een manier om politieke destabilisatie tot stand te brengen en een regering uit te lokken. Hoe het ook zij, de regering Bouterse zal nu wél moeten optreden door de concessierechten op geëigende wijze te beschermen. Ook in de periode van de regering Venetiaan I en II, heeft men getracht de werkzaamheden van Iamgold te ontregelen door mensen aan te zetten, de concessie binnen te dringen. De regering Venetiaan trad toen adequaat en doortastend op en de zaak normaliseerde zich snel. Oppositionele krachten waren toen doende daar de zaak te destabiliseren onder leiding van een latere districtscommissaris. Het gevaar bestaat dus nu ook, dat er politieke motieven bestaan, acht maanden voor de verkiezingen om de regering Bouterse in haar hemd te zetten. Ze heeft echter geen keus en zal nu wel moeten optreden. Zachte heelmeesters maken namelijk nog altijd stinkende wonden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249