Dambreuk te Weg naar Zee tijdelijk hersteld

De dambreuk te Weg naar Zee is tijdelijk hersteld. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), zegt zich ervan bewust te zijn, dat een permanente en duurzame oplossing noodzakelijk is. De bewindsman zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat eraan gewerkt wordt de kleidam te herstellen en verhogen, maar dat het zaak is dat er nu echt gestart wordt met het werken aan een daadwerkelijke dam.

Op zondag 29 september werd rond zes uur in de avond, een breuk geconstateerd in een van de waterkerende dammen te Weg naar Zee. Het zeewater kwam hierdoor terecht op de landbouwgebieden in de omgeving van de Brantimakkaweg. Na verdere inspectie bleken er particuliere werkzaamheden te hebben plaatsgevonden waarbij ondanks diverse waarschuwingen, er mangroves zijn weggehaald en er onvoldoende beschoeiing van de wal is aangelegd. Door de springvloed is de beschoeiing weggespoeld met de breuk en overstroming van landbouwgebied tot gevolg. De regering is ingesprongen voor het herstel van de dam en geeft aan dat zij de werkzaamheden in het gebied voortzet vanaf het Bedevaartsoord te Weg naar Zee tot aan de Brantimakka sluis. Minister Chotkan benadrukt dat menselijk handelen een van de oorzaken kan zijn geweest van de dambreuk, maar dat ook de golven van de oceaan de beschoeiing kunnen hebben beschadigd. Hij wijst erop dat het om een kleidam gaat. Vanmorgen was het makkelijker om een oriëntatie te plegen en te starten met het herstel. Het ministerie van OWT&C zal nog enige tijd in het gebied aanwezig blijven, werken en zorgen dat zaken zich niet meer herhalen. Minister Chotkan zegt dat dit geen eenvoudige taak is. Zijn collega van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar, geeft aan dat de boeren schade hebben geleden doordat zoutwater de landbouwgebieden binnen is gekomen. Het ministerie heeft snel gehandeld door het overtollige water af te voeren. Betreffende een eventuele compensatie, zegt Parmessar dat er eerst een goede registratie zal moeten plaatsvinden. Welke landbouwers schade hebben gelden en om hoeveel schade het gaat, is nog niet bekend.

More
articles