September 28, 2019


VRACHTWAGENS RIJDEN WEGEN KAPOT


September 28, 2019

Grote trucks met grote houtblokken of grote transportwagens die zwaar materieel vervoeren, hebben we wel vaker op de weg gezien. Heel vaak is er gesproken over het gevaar en de schade die het transport van zwaar materieel met zich meebrengt. In het district Para zijn bewoners van verschillende gebieden, meerdere malen in opstand gekomen, omdat deze vrachtwagens de onverharde wegen kapotrijden. Vooral in de regenperiode worden deze wegen haast onbegaanbaar. De overheid is er nog steeds niet toe over gegaan deze wegen te asfalteren. Dit tot groot ongenoegen van vrachtwagenchauffeurs die regelmatig in het district rijden. Een dun asfaltlaagje heeft geen zin, dan zullen de wegen binnen de kortste keren weer kapotgereden zijn. Er zouden weegbruggen komen voor ondernemers die de toegestane asdruk overschrijden en transportwagens die zwaar materieel vervoeren, zouden rijden met politiebegeleiding. Af en wordt zwaar materieel inderdaad vervoerd onder supervisie van de politie, maar in de meeste gevallen gebeurt dat niet. Vooral op de Wijdenboschbrug vormt dit een groot gevaar. Vorige week was er twee keer op dezelfde dag een enorme verkeersoverlast vanwege twee defecte trucks op de brug. Beide trucks konden om de een of andere reden niet verder rijden waardoor het hele verkeer stremde. Vorig jaar ramde een truck vier auto’s nadat de remmen het hadden begeven. In Nickerie mogen boeren niet langer zwaar materieel vervoeren zonder politiebegeleiding. De praktijk wijst uit dat dergelijke maatregelen geen lang leven beschoren zijn, omdat goede controle en sancties ontbreken. Om alle gevaren en gevolgen van het vervoer van zwaar materieel te verminderen, opperde de overheid de idee het transport over water te doen plaatsvinden. Dit blijkt niet goed mogelijk, dus zullen er toch andere maatregelen getroffen worden. Maatregelen die niet alleen uitgevoerd, maar ook gehandhaafd kunnen worden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249