September 28, 2019


VOORZICHTIG ZIJN MET UIT DE SCHOOL KLAPPEN


September 28, 2019

De voorzitter van de onderwijsbonden BvL/ALS, Reshma Mangre, kan de start van het nieuwe schooljaar niet garanderen. Er zijn volgens Mangre, nog te veel problemen die om een opkossing vragen. Dit komt toch als een donderslag bij heldere hemel. Keerpunt had gedacht dat met de komst van Mangre, er een einde was gekomen aan het tijdperk Valies, dat zich kenmerkte door het regelmatig grijpen naar het uiterste middel: staken onder schooltijd. Maar nee, ook Mangre schijnt begiftigd te zijn met het staakvirus. Nog voordat het nieuwe schooljaar goed en wel is begonnen, begint zij al onrust te zaaien door een voorspoedig begin van het nieuwe schoojaar, in twijfel te trekken. Afgelopen dinsdag kaartte zij in het programma In de Branding, de problemen aan die spelen in het onderwijs. Een van die problemen betreft de situatie op VOJ Debie Sahai. Geëmotioneerd sprak Mangre over hetgeen zich afspeelt op deze school. De school maakt zich, aldus de bondsvoorzitter, schuldig aan voodoo praktijken. Leerkrachten hebben haar beelden gezonden van vogeleitjes ‘’met oogjes erin’’. Leerkrachten zijn hierdoor ziek geworden. ‘’Letterlijk ziek, één was zelfs bedlegerig geworden’’, aldus Mangre met grote stelligheid. En het houdt maar niet op, volgens de voorzitter: “Wie kritisch is, wordt gemuteerd.’’ De mutaties betreffen vooral shopstewards en leden van de bond. De school geeft volgens Mangre, ook geen inzage in de financiële middelen. Het leerkrachtenkorps heeft zelfs een brief gestuurd naar de vicepresident. Mangre had maatregelen verwacht, zeker naar de directrice toe, maar tot op heden is er niets gebeurd. Hier schrikt Keerpunt toch wel van – beschuldigingen over voodoo praktijken de ether in slingeren – dat is niet niks. Mangre zegt beelden ontvangen te hebben, maar u en ik weten, dat beelden gemanipuleerd kunnen zijn en om welke ziekte het gaat, moet onderzocht worden. Het kan voodoo zijn, maar er kan ook een hetze gevoerd worden tegen bepaalde personen waaronder de directrice, die werkzaam zijn op de school. De betreffende beelden zullen toch eerst onderzocht moeten worden alvorens er een conclusie getrokken kan worden. Een school in diskrediet brengen zonder dat onderzoek vanuit bevoegde instanties gepleegd is, dat is bepaald niet professioneel. Pas als deze instanties bevestigen dat er inderdaad sprake is van dergelijke praktijken, kunnen er uitspraken gedaan worden. Eerlijk gezegd, Keerpunt had dit niet verwacht en is danig teleurgesteld, want bij een dergelijke kwestie, is omzichtigheid geboden. Voorkomen moet immers worden dat mensen onterecht beschuldigd worden of dat ouders geen vertrouwen meer hebben in de school. En wat dat laatste betreft, het vertrouwen in de school zal zeker een forse deuk hebben gekregen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249