OP GROTE VOET VOORT

De regering Bouterse heeft een begrotingstekort van naar verluidt 8 miljard SRD en door dit gebrek aan voldoende middelen, zouden we gevoeglijk mogen aannemen, dat bij juist en gewijzigd beleid, de bezuinigingen ingang zouden moeten vinden. Maar zoals de bestedingen van staatsmiddelen in de afgelopen negen jaar hebben plaatsgevonden, zijn er nog steeds geen tekenen, dat men bij deze regering bereid is, de tering naar de nering te zetten. Men blijft maar op grote voet leven en doet alsof de belastingpenningen van staat à la dol mogen worden verkwist. Neem nou de vicepresident die voor vele tienduizenden dollars de wereld rond wenst te reizen. We denken daarbij aan zijn reis naar Ghana, die minstens een ton aan dollars heeft gekost en waarover hij tot op heden geen verklaring wenst af te leggen. Maar de vicepresident zijn reislust is nog geenszins bevredigd. Zijn recentste reis brengt deze man met zijn grote en zeer kostbare geldverslindende delegatie richting Israël, India en uiteindelijk de Verenigde Staten van Amerika, waar de algemene vergadering van de Verenigde Naties wordt bijgewoond. Opmerkelijk is dat ook een niet lid van de regering en dus geen ambtenaar, is meegereisd op een visum dat is verstrekt voor strikte deelname aan deze belangrijke jaarlijkse gebeurtenis in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Deze figuur komt namelijk nimmer meer in aanmerking voor een normaal visum om de Verenigde Staten van Amerika aan te doen, wegens een veroordeling en detentie in de Verenigde Staten. Maar niet de vicepresident alleen demonstreert een buitensporige reislust, ook andere delen van het kabinet springen op het vliegtuig alsof het een lijnbus betreft. De minister van Financiën spant helemaal de kroon en je zou haast willen aannemen, dat hij de bewindsman op buitenlandse zaken is. En dan ook nog te bedenken dat men het helemaal niet zo nauw neemt met de kosten voor vliegtickets. Deze lui kiezen er vrijwel altijd voor in de business class te zitten, hetgeen de overheid op nog grotere kosten jaagt. Naar wij vernemen, zaten vandaag de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt en zijn moeder, Lilian Ferrier, de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, ook parmantig in de business class van de KLM-vlucht KL 713. Gevoeglijk nemen wij aan dat de kosten, verbonden aan deze businessclass, niet door het tweetal zal worden gedekt, maar dat staatsmiddelen opnieuw worden aangewend. En wat wij helemaal niet begrijpen, is dat het tweetal niet voor onze national carrier kiest, maar voor een kist van Air France KLM. Zo nationalistisch ingesteld zijn we dan ook weer niet. En zo gaan we rustig door te spenderen, ofschoon de regering tegen een megabegrotingstekort aankijkt, dat ze denkt te moeten dekken met nog meer leningen lokaal en internationaal. Ze gaat zeer vermoedelijk uit van het gezegde ‘Na mij de zondvloed’, en mocht paars wederom de verkiezingen winnen, dan gaat het feest van wanbeleid en verdere vernietiging van de economie gestaag verder.

More
articles