September 14, 2019


BOKKENSPRONGEN


September 14, 2019

Het gaat weer helemaal de verkeerde kant op met de wisselkoersen voor vreemde valuta ten opzichte van onze eigen munt, de SRD. Al zeker een week heerst er wederom een instabiliteit op de markt voor vreemde valuta en dan wel in het bijzonder de wisselkoerswaarde voor de Amerikaanse dollar. De vraag naar de Amerikaanse munt is de afgelopen anderhalve week, wederom in opwaartse richting en dat kan aan verschillende factoren ten grondslag liggen. Het is vakantietijd en de vraag gaat dan omhoog, terwijl het aanbod niet is toegenomen. Personen die het zich kunnen permitteren, kopen de dollars op om naar het buitenland af te reizen. Ook gaan we richting het einde van het jaar en hebben groothandelaren veel geld nodig om de bestellingen voor de kerst en de afsluiting van het jaar, op tijd binnen te halen. Maar natuurlijk speelt ook voortdurend de kwestie van het aanbod en die neemt naar verluidt, niet toe en door de inbeslagname van 1.6 miljoen euro in de Verenigde Staten, die bestemd was voor een omwisseling in dollars, is de schaarste aan het Amerikaanse geld alleen maar toegenomen. Een ander aspect dat we zeker niet uit het oog mogen verliezen, is de monetaire financiering van het overheidstekort, dat volgens de Centrale Bank maar op zeer beperkte schaal heeft plaatsgevonden. Of dat helemaal waar is, willen we voorlopig in het midden laten. Als deze geldschepping meer regel dan uitzondering wordt, zal dat heus wel naar buiten komen. Suriname is een klein land met een kleine bevolking en niets blijft uiteindelijk geheim. Als het niet de officiële onafhankelijke pers is die daar melding van zal maken, is er nog steeds de sociale media die het voortouw kan nemen. De koers die momenteel stijgt, heeft naar de mening van Kerrpunt, alles te maken met een verhoogde vraag en een gelijk gebleven of afgenomen aanbod van dollars. Handelaren in het Amerikaanse geld, schroeven dan de koers per dollar automatisch op. Hebben we toch ook in de jaren tachtig van de vorige eeuw tijdens de zogeheten revo van Bouterse ook meegemaakt? Allemaal zaken de koersontwikkeling betreffende die wij al heel goed kennen en ook weten, wat daar de zeer nadelige gevolgen van zijn. Dat deze regering voor wat betreft de monetaire reserves in grote problemen verkeert, weet een ieder. Men kan dan wel vanwege de Centrale Bank met een kluchtverhaal komen dat de monetaire reserves aanzienlijk zijn gestegen en daarmede tot grove misleiding overgaan, wij weten wel beter. Als je de kasreserves in dollars en euro’s hebt toegevoegd aan je monetaire reserves, dan is er zeker wel sprake van een stijging van de monetaire reserves, maar dat geld is niet van de Centrale Bank, maar van externe belanghebbenden. Dus de Centrale Bank heeft zelf geen behoorlijke of dekkende monetaire reserve en probeert de gehele gemeenschap in de luren te leggen. En terwijl we weten dat een Centrale Bank niet in staat is de valutakoersen te dicteren, bepalen externe cambio’s en illegale geldhandelaren hoeveel een dollar of een euro moet kosten. De wisselkoers van de dollar en de euro zijn door de kunstmatig opgeschroefde dollarkoers, nu vrijwel gelijk en het heeft er veel van dat de dollarkoers verder zal stijgen, omdat het aanbod in gebreke blijft. Maar Bouterse heeft ons toch altijd en wel keer op keer, beloofd dat hij de koersen omlaag zou brengen? Maar telkenmale als de eerste burger het over het omlaag brengen van de koersen had, schoten die juist verder de lucht in. Maar dat de regering te maken heeft met ernstig deviezengebrek, merken wij wel uit de recente maatregel die ze wenst door te drukken en wel dat rijstexporteurs hun valutaopbrengsten maar moeten inleveren bij de Centrale Bank en niet bij de cambio’s, waar ze sowieso op een hogere koers konden rekenen. Deze maatregel kan zonder meer worden gezien als een bokkensprong van de regering om toch nog wat valuta binnen te slepen. Rijsthandelaren hebben hier onthutst op gereageerd en dit ingrijpen van de overheid kan leiden tot verminderde rijstexport, maar ook tot corruptie en niet of verkeerde opgave van exportinkomsten uit de rijstsector. Men kan dan wel de mond vol hebben van het opvoeren van de productie en die vooral op export gestoeld zijnde, maar als je met zulke on-vriendelijke maatregelen komt voor wat betreft de va-lutaopbrengsten verkregen uit de uitvoer, dan zal men niet langer geneigd zijn de productie te verhogen, laat staan te exporteren. Uit alles blijkt dat de regering Bouterse in ernstige financiële problemen verkeert en overgaat tot tal van bokkensprongen om toch nog het hoofd boven water te houden. Ze is overduidelijk bezig te schrapen en dat ten nadele van producenten. Aan de andere kant blijft ze verkeerde prioriteiten stellen door bijvoorbeeld 100.000 dollar te schenken aan de Bahama’s dat door een orkaan is getroffen en de vicepresident die tonnen aan dollars stuk slaat op zijn buitenlandse reisjes waarbij hij vergezeld is van topzware delegaties. Allemaal geld dat uit de staatskas komt voor verkapte snoepreisjes en uiteindelijk bitter weinig voor ons land en volk zullen opleveren. Suriname heeft nog hoop op verbetering. En die verbetering kan het volk zelf op 25 mei 2020 bewerkstelligen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249