September 14, 2019


ALCOA-DEAL WAS ALLANG BEKLONKEN


September 14, 2019

In 2015 tekende de regering Bouterse in het geniep een Memorandum of Understanding, MoU, met Alcoa. Dit MoU bleek slecht en erg nadelig te zijn voor Suriname. De Nationale Assemblee, DNA, wees de zaak toentertijd volledig en eensgezind af en stuurde de regering een memo waarin werd vervat wat dit hoogste college van staat belangrijk vond voor de onderhandelingen met de multinational en waar verandering in zou moeten komen. De Alcoa-deal is inmiddels door de regering in DNA er doorheen gedrukt, wederom heeft zij haar zin gekregen. Velen zijn van mening, dat de regering erin is geslaagd, de schade voor de multinational tot het minimum te beperken, en wel ten koste van ons land. President Bouterse heeft de zaak toen misleid door zogenaamd het MoU in te trekken, maar ging er achteraf toch mee akkoord, dat op basis van het afgewezen MoU door werd gewerkt en onderhandeld met Alcoa. In juli 2018 kondigde vicepresident Ashwin Adhin aan, dat het Afobaka waterkrachtwerk op 31 december 2019, in handen van de staat zou komen en dat we daarmee 1 miljard US-dollar zouden besparen. Dit waren allemaal leugens, omdat in de Brokopondo Overeenkomst (BO) zelf al werd opgenomen, dat ‘de dam’ automatisch van Suriname wordt, op het moment dat er een einde komt aan de BO. En volgens de verklaring van de vicepresident, was dat al in november 2015 het geval. Een ander moment waarop kon worden vastgesteld dat de koek allang was verdeeld, kwam toen president Bouterse na terugkeer uit Cuba, in september 2018 DNA volledig buitenspel zette. Hij maakte toen reeds duidelijk, dat het niet de bedoeling was dat DNA wijzigingen zou aanbrengen in het onderhandelingsresultaat dat de groep Sardjoe had bereikt. Suriname bevond zich in een gunstige onderhandelingspositie, maar de huidige regering was toen bereid met verzinsels voor de dag te komen dat zij akkoord was gegaan met het beëindigen van de BO. Nu wordt minister Akiemboto ingezet om dit verraad te vergoelijken, want de regering heeft het tot nog toe moeilijk aan de gemeenschap duidelijk te maken, waarom en op welk moment zij formeel met Alcoa heeft besloten de BO vroegtijdig te beëindigen. Vanaf dat moment kon de regering namelijk de multinational geen wanprestatie meer verwijten, op basis waarvan vervolgens een schadeclaim ofwel een compensatie van het bedrijf kon worden geëist, rechtstreeks of desnoods via arbitrage. Deze compensatie zou in de vele honderden miljoenen US-dollars belopen, terwijl sommigen zelfs spreken van miljarden. Met deze eventuele meerinkomsten, zouden bijvoorbeeld de financiële problemen in de gezondheidssector kunnen worden opgelost. Met name de landbouwers en andere ondernemers zouden eindelijk aan financiering kunnen komen, wateroverlast in bepaalde buurten zou zich niet meer voordoen en studiebeurzen en huisvesting voor jongeren, zouden gemakkelijker bekostigd kunnen worden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249