Medicijnvoorziening baart burgers zorgen

De medicijnvoorziening baart veel burgers zorgen. Op sociale media en ook in apotheken, spreken mensen hun misnoegen uit over het niet kunnen vinden van bepaalde geneesmiddelen of het moeten betalen voor medicijnen. Enkele bewoners van Lelydorp hebben ook hun beklag gedaan bij de redactie. Irvin Jong A Liem, voorzitter van de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA), zegt tegenover De West, dat er al jaren sprake is van een permanente vorm van schaarste aan medicamenten. Hij geeft aan dat het probleem zich niet alleen voordoet in Lelydorp, maar dat ook de apotheken in de stad niet optimaal kunnen worden voorzien.
Het tekort aan bepaalde medicamenten komt volgens de VvA-voorzitter nog steeds door dezelfde redenen die al jaren worden aangegeven en hebben hun oorsprong in diverse zaken, zoals het afhankelijk zijn van de import uit het buitenland.
Jong A Liem zet dat de bewoners van Lelydorp aangewezen zijn op de Apotheek RGD Lelydorp, Apotheek Dessa, Apotheek Lelyzorg, Apotheek Karis, Apotheek Tjong Akiet, Apotheek Seetal, Apotheek Ligeon en Apotheek Sharfa. De gezondheidzorg staat er al geruime tijd op haar kop. De regering heeft meerdere malen moeten ingrijpen tussen de verschillende belanghebbenden waaronder de Vereniging van VMS, de VvA en het Staatsziekenfonds (SZF).
De VMS heeft vorig week woensdag tijdens een algemene ledenvergadering besloten, dat de regering tot november de tijd heeft om de afspraken die zij is overeengekomen met de VMS, na te komen. Het zou in dezen gaan om nieuwe contracten die aan leden van de VMS moeten worden aangeboden en achterstallige gelden die nog moeten worden overgemaakt op rekeningen van specialisten.

-door Johannes Damodar Patak-

More
articles