September 9, 2019


‘Regering moet geen Sinterklaas spelen’


September 9, 2019

“De regering moet geen Sinterklaas komen spelen ten koste van de samenleving”, is de reactie van VHP-parlementariër Mahinder Jogi tegenover De West, naar aanleiding van de noodhulp die Suriname zal verstrekken aan de Bahama’s. Suriname doneert US-dollar 100.000. De regering zal verder via het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) een lading van tien containers met water, melk en vruchtensap verschepen naar het getroffen gebied. Jogi juicht het toe dat Suriname goederen en technische ondersteuning biedt, maar vindt een bedrag van US-dollars 100.000, een stap te veel. De regering moet volgens hem realistisch blijven. ‘’Je hebt geen eten in huis, maar je wilt de wereld voeden”, aldus de parlementariër. Hij is van mening dat de regering eerst naar de situatie in Suriname had moeten kijken, alvorens zo een stap te nemen. Jogi zegt dat erop de begroting van 2020, een subsidie van SRD 950.000 is opgenomen voor de N.V. EBS, maar dat er geen probleem is om een bedrag van US-dollar 100.000 aan te bieden voor noodhulp. Volgens hem maakt de regering Suriname internationaal belachelijk, gelet op de recente rating van kredietbeoordelaar Fitch Ratings. Jogi merkt op dat de regering op weg naar de verkiezingen, internationaal ondersteuning zoekt en sympathie probeert te winnen bij het volk. Hij benadrukt dat het volk zelf het enorm moeilijk heeft en graag had gezien dat de US-dollar 100.000 gebruikt was om verbetering hierin te brengen. ‘’Straks gaan ook de scholen van start en ik vraag mij af als alle ouders uit zijn gekomen om adequate schoolbenodigdheden aan te schaffen voor hun kinderen.’’ -door Johannes Damodar Patak-