Weinig geloof in bescherming Amazone

Date

Milieuorganisatie Probios heeft weinig vertrouwen in het Leticia-pact voor de Amazone regio, dat afgelopen vrijdag is getekend door Suriname, Columbia, Bolivia, Guyana, Peru, Brazilië en Ecuador. Het verdrag is gericht op een betere bescherming van het Amazoneregenwoud. De Amazone is het grootste tropische regenwoud in de wereld.

Milieuorganisatie Probios heeft weinig vertrouwen in het Leticia-pact voor de Amazone regio, dat afgelopen vrijdag is getekend door Suriname, Columbia, Bolivia, Guyana, Peru, Brazilië en Ecuador. Het verdrag is gericht op een betere bescherming van het Amazoneregenwoud. De Amazone is het grootste tropische regenwoud in de wereld.
Erlan Sleur, voorzitter van Probios, zegt desgevraagd aan De West, dat bij het sluiten en tekenen van verdragen, iedereen positief is. Maar volgens hem blijft het bij woorden en blijven de daden uit. ‘’Neem het klimaatverdrag Akkoord van Parijs, dat is in 2015 door nagenoeg alle landen getekend, maar we zien niets gebeuren”, zegt Sleur. Dat er niets gebeurt, komt volgens hem, omdat multinationals en hun aandeelhouders, economische macht hebben om politici en regeringen naar hun hand te zetten.
De milieudeskundige zegt dat er topconferenties worden gehouden over klimaatverandering en de desastreuze gevolgen ervan, maar dat bij elke olievondst die er gedaan wordt, de hele wereld in een hoerastemming is. “Hoe hypocriet zijn wij in deze wereld?” Sleur benadrukt dat regeringen, multinationals en zelfs wetenschappers, het spelletje meespelen, omdat zij er aardig wat aan verdienen. ‘’Het is allemaal show’’, zegt hij. Dat is volgens hem ook in Suriname het geval. Sleur vertelt dat hij sinds 2008 bekend is met het REDD+ programma voor duurzaam bosbeheer toen hij nog werkzaam was bij Nimos, maar dat er tot op heden nog steeds geen vergoedingen zijn binnengekomen. “We worden constant voor de gek gehouden.” Hij geeft aan dat dit niet alleen in Suriname zo is, maar over de hele wereld.
Hij zegt dat er van alle kanten aanwijzingen zijn dat de aarde aan het opwarmen is. Hij noemt de branden in Zuid-Amerika, Afrika, Australië en orkaan Dorian die door de opwarming van het water, zijn weg naar het noorden en vervolgens naar het noordoosten, dichtbij de zuidoostelijke kust van de VS, voortzet.
De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, gaf aan dat niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) de branden hadden gesticht in het regenwoud, maar daar kwam hij op terug. Ook heeft hij flink uitgehaald naar de directeur van het Braziliaans Ruimteonderzoek (NPE) over de ontbossingscijfers van de Amazone. De directeur werd uit zijn functie gezet. Sleur: “We willen daden zien. Zolang instituten en inheemse organisaties niet in ere worden hersteld, zullen de woorden van de Braziliaanse president geen vertrouwen uitstralen.” Hij zegt meer vertrouwen te hebben in de president van Bolivia, Evo Morales, omdat die zelf een groot vliegtuig heeft ingehuurd om de branden in zijn land te blussen, terwijl buitenlandse druk gemaakt heeft dat Bolsonaro stappen heeft ondernomen.

-door Johannes Damodar Patak-

More
articles