Operatie Green Brazil vermindert met succes bosbranden

De ambassadeur van Brazilië in Suriname, Laudemar Aguiar, zei gisteravond bij de receptie ter ere van de 197e Onafhankelijkheidsdag van Brazilië: ‘’In een tijdperk waar nepnieuws extreme vormen aanneemt, moeten we reageren met correcte informatie en wetenschappelijke gegevens. Brazilië bezit 60 procent van het Amazoneregenwoud. Een onschatbare biodiversiteit gedeeld met acht andere landen, waaronder Suriname, waarmee we bilateraal of regionaal hebben samengewerkt. Bosbranden vinden elk jaar over de hele wereld plaats: in andere Amazone-landen, in Afrika, in Europa, in Californië en zelfs in Alaska en in Siberië. Vreemd genoeg heeft niemand de-zelfde internationale aandacht en bevooroordeelde media-aandacht gekregen als die van Brazilië, hoewel de bosbranden in het Amazone-gebied dit jaar veel minder belangrijk zijn dan die van het jaar 2000.

Toch heeft president Jair Bolsonaro op 23 augustus een speciaal decreet uitgevaardigd om de steun van de strijdkrachten te vergroten voor het werk van brandweerlieden en verschillende instanties die ontbossing en branden in de regio hebben bestreden. Operatie ‘Green Brazil’ vermindert met succes de bosbranden van dit jaar in de Amazone.” Vicepresident Ashwin Adhin en de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, waren gisteravond niet aanwezig op de viering van onafhankelijkheidsdag van Brazilië, omdat zij in Colom-bia deelnemen aan de Leticia-top om de bescherming en het behoud van het Ama-zoneregenwoud te bespreken. “Brazilië heeft zich altijd ingezet voor het behoud van de biodiversiteit die niet alleen het Amazoneregenwoud omvat, maar ook andere belangrijke ecosystemen, zoals onze savannes en ook de Pantanal – het grootste tropische moerasland ter wereld, evenals maritieme gebieden onder de Braziliaanse jurisdictie, onze zogenaamde ‘blauwe Amazon’. Maar we hebben ook de plicht om de levenskwaliteit van 210 miljoen burgers, waarvan meer dan 25 miljoen in het Amazonegebied wonen, op duurzame wijze te verbeteren”, zei de ambassadeur. Milieubescherming is sinds 1988 een staatsbeleid in Brazilië. De grondwet verplicht specifiek dat Brazilië het milieu en de inheemse landen beschermt. Brazilië heeft sinds 2012 een boscode en die bepaalt dat landeigenaren in het Amazonegebied, 80 procent van de oorspronkelijke vegetatie van hun land behouden. Ambassadeur Aguiar: “Geen enkele agribusiness ter wereld is zo duurzaam als in Brazilië. Als resultaat van succesvol onderzoek en innovatie is Brazilië in de laatste vier decennia de grootste of de tweede grootste producent en exporteur van granen en andere gewassen ter wereld geworden, met een productiviteitsverhoging tot 700 procent, terwijl het landgebruik in de dezelfde periode slechts met 30 procent steeg, en voornamelijk niet in het Amazone-gebied.’’
De Braziliaanse ambassadeur zegt na-mens zijn regering, dat de samenleving ook het milieu moet beschermen. Ook zegt hij, dat hoewel Brazilië zich bewust is van de uitdagingen, de regering zal doorgaan met het bestrijden van ontbossing, illegale mijnbouw en houtkap met alle beschikbare middelen. Verder benadrukte Aguiar, dat Brazilië openstaat voor elke internationale samenwerking die de soevereiniteit van Brazilië respecteert en riep hierbij ontwikkelde landen op om te voldoen aan hun financiële verplichtingen die vier jaar geleden in Parijs waren overeengekomen.
‘’84 procent van onze Amazoneregenwou-den is nog steeds behouden, waarbij in-heemse landen, natuurbehoudseenheden en beschermde milieuzones samen 50 procent van het Amazonegebied vormen.” De inheemse vegetatie omvat twee derde van het Braziliaanse grondgebied, dit gebied is groter dan India en Indonesië of groter dan Colombia, Mexico, Peru en Venezuela samen. Alleen al de wettelijk beschermde inheemse landen in Brazilië zijn goed voor bijna 14 procent van ons grondgebied, gelijk aan de gecombineerde gebieden van Suriname, Guyana, Frans Guyana, Frank-rijk en Nederland. Ik vraag me af hoeveel landen ter wereld een dergelijk positief re-cord kunnen neerzetten”, stelde Aguiar .
Tot slot stond Aguiar stil bij de gevolgen van overbevissing, walvisvangst en de toenemende vervuiling van oceanen. ‘’Zoveel zeedieren sterven om de hoeveelheid aan plastic afval in de zee en niet te vergeten de vissen die wij consumeren, nemen ook plastic deeltjes tot zich. Wij pleiten voor een holistisch en duurzaam milieubeleid om onze biodiversiteit, de levenskwaliteit van toekomstige generaties en het voortbe-staan ​​van onze planeet te beschermen”, aldus de ambassadeur.

door Gladys Findlay

More
articles