September 7, 2019


FOUTPARKEERDERS


September 7, 2019

Het gebeurt vaker dat autobestuurders die een fastfood maaltijd willen kopen via de drive thru service van McDonald’s op het complex van de Hermitage Mall, bij enorme drukte op de openbare weg blijven staan totdat zij de mogelijkheid hebben de drive thru in te rijden. Dit zorgt voor stremming van het verkeer en irritatie bij andere autobestuurders. Zij moeten de rijstrook die bij McDonald’s is aangebracht en die leidt naar de plek waar zij hun bestelling kunnen plaatsen, gebruiken. Automobilisten mogen hun voertuig niet tot stilstand brengen op de Lalla Rookhweg en dan in hun auto zitten wachten totdat zij de rijstrook op kunnen rijden. Dit gedrag levert een overtreding op die te vinden is in artikel 2 van de Rijwet, die zegt dat het verboden is dat men zich op een openbare weg zodanig gedraagt, dat de vrijheid van het verkeer zonder noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht of redelijkerwijs is aan te nemen dat de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht. De politie zal voortaan verbaliserend optreden tegen autobestuurders die zich schuldig maken aan de boven vermelde overtreding. Het werd tijd dat dit probleem wordt aangepakt. Veel bestuurders op de openbare wegen, doen hetzelfde. Zij stoppen gewoon op de weg om een gesprek te voeren of om jongedames lastig te vallen. Wie hier wat van zegt, loopt de kans uitgescholden te worden. Het is goed dat de politie optreedt tegen foutparkeerders, maar zij moet er ook op toezien hoe het eraan toegaat bij bepaalde bedrijven. Bedrijfsactiviteiten mogen ook geen hinder of gevaar vormen voor de omgeving. Het mag nimmer zo zijn dat we beslissingen nemen om vervolgens later maatregelen te treffen tegen dezelfde beslissingen.