September 6, 2019


VMS stelt ultimatum aan regering voor nakomen verplichtingen


September 6, 2019

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS), heeft afgelopen woensdag tijdens een algemene ledenvergadering, besloten, dat de regering tot november de tijd heeft om de afspraken die zij is overeengekomen met de VMS, na te komen. Het zou in dezen gaan om nieuwe contracten die aan leden van de VMS moeten worden aangeboden en achterstallige gelden die nog moeten worden overgemaakt op rekeningen van specialisten. Er zijn in de afgelopen weken gesprekken geweest met de leiding van het Staatszieken-fonds (SZF), waarbij de VMS en het SZF met elkaar overeengekomen zijn, dat de leden wier contract reeds is beëindigd, een driejarig contract zullen ontvangen. Een nieuw contract werd tijdelijk aangehouden, omdat volgens de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, er een nieuwe regeling zou komen waarbij de specialisten een contract moeten tekenen met het ziekenhuis waar zij werkzaam zijn, in plaats met het SZF. De VMS was het hier niet mee eens en vroeg tijdens een onderhoud met de presidentiële adviseurs om deze maatregel niet in te voeren. Aan dit verzoek van de VMS is gehoor gegeven. Er is ook een gesprek geweest met de minister, waarbij de VMS heeft aangegeven, dat de uitbetaling van de gelden niet vlot genoeg geschiedt. De minister heeft beloofd na te zullen gaan waar de knoopjes zitten en zaken rond het uitbetalen van achterstallige gelden vanaf de periode 2011, zo snel mogelijk rond te krijgen. Ben Hewit, voorzitter van de sectie Specialisten van de VMS, verklaarde tegenover ABC Radio, dat de acties bewust niet worden afgeblazen, maar opgeschort, omdat de zaken niet altijd vlot verlopen. Een voorbeeld daarvan is volgens hem dat de gelden over de maand juli op tijd waren gestort, maar die over de maand augustus werden te laat gestort. Een ander probleem waarmee de VMS recentelijk geconfronteerd is, is dat het SZF ondanks de afspraak met de minister, niet aan alle specialisten het achterstallige bedrag volledig uitbetaalt. Volgens de voorzitter zijn dit allemaal zaken waarom zij hun acties niet kunnen opheffen en dus ook een ultimatum moesten stellen om hopelijk zaken gedaan te krijgen.