September 5, 2019


Canawaima eind september weer operationeel


September 5, 2019

De herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de veerboot Canawaima drie maanden geleden uit de vaart is gehaald, zijn in volle gang en worden uitgevoerd door het bedrijf Migos Equipment. Met de reparatie en het onderhoud, is een bedrag van euro 365.000 gemoeid. De twee oude motoren compleet met gearbox, de voetstukken, het besturingssysteem en de pa-nelen, zullen vervangen worden. Het vaartuig is door slecht onderhoud de afgelopen 20 jaar, toe aan een grondige renovatiebeurt. De Canawaima zal ook van een nieuwe verflaag worden voorzien, aldus de president-commissaris van Cana-waima Management Company (CMC), Hanisha Jairam, dinsdag tijdens een persconferentie die gehouden werd in haar werkruimte in de terminal te Southdrain vanwaar de afvaarten plaatsvinden. De pers mocht ook een kijkje nemen op het vaartuig om zich ervan te overtuigen dat er wordt gewerkt aan de boot. “Dit om alle misvattingen die vanuit bepaalde hoeken de wereld in worden gestuurd, uit de wereld te helpen”, zei Jairam. Het streven is om de Canawaima eind september weer in de vaart te hebben. Jairam stoort zich aan de verkeerde berichtgevingen die de afgelopen weken via bepaalde mediahuizen zijn gelanceerd. Ze geeft aan dat de mankementen die thans geconstateerd worden aan de boot, niet van nu dateren. ”Deze raad heeft overgenomen in augustus 2018 en toen waren de defecten reeds kenbaar gemaakt.
De boot bewoog zich toen al voort met behulp van een duwboot.’’ Jairam zegt dat vanaf haar aantreden, de Raad van Com-missarissen hard eraan heeft gewerkt om de boot weer in goede staat te krijgen. Maar omdat het om een joint-venture gaat en er een overeenkomst is die aangeeft dat beide landen verantwoordelijk zijn voor de veerverbinding, moest er eerst overleg gepleegd worden met Guyana.
Beide landen zullen moeten inkomen voor de herstelwerkzaamheden.
Volgens Jairam heeft Suriname al voorgeschoten.
Dit zal volgens haar ook een punt van bespreking zijn op de ontmoeting met de Guyanese autoriteiten, omdat volgens de overeenkomst het onderhoud door beide counterparts gedaan moet worden op fifty-fifty basis. Het bedrag is volgens Jairam uit eigen middelen betaald.
De Canawaima is de veerboot die de oversteek tussen Suriname en Guyana onderhoudt vanuit Southdrain in Nickerie en Moleson Creek aan Guyanese zijde. Het veer is sedert 27 mei uit de vaart gehaald vanwege het uitvallen van beide motoren. Dat het zolang duurt voordat het veer weer operationeel is, komt volgens de president-commissaris, omdat de Guyanese autoriteiten niet reageerden op brieven die Suriname heeft gestuurd. Suriname heeft deze week een brief ontvangen van Georgetown waarin het laat weten nu bereid te zijn rond de tafel te gaan.