September 4, 2019


SRD 1 miljoen verlies sinds Canawaima niet meer vaart


September 4, 2019

Sedert de veerboot Canawaima, die de oeververbinding tussen Suriname en Guyana onderhoudt, via de legale oversteekplaats te Southdrain waar de terminal voor aankomende en vertrekkende passagiers staat, in mei uit de vaart is gehaald, heeft de Canawaima Management Company een bedrag van ongeveer SRD 1 miljoen aan inkomsten misgelopen. Dit deelt de president-commissaris van CMC, Hanisah Jairam, de pers mee. Jairam legt uit dat de maanden juni en juli nogal rustige maanden zijn en dan wordt normaal een bedrag van ongeveer SRD 250.000 gegenereerd per maand. “Augustus en september is er een bepaalde drukte waarbij de inkomsten oplopen tot SRD 450.000.” Gedurende die maanden is het vakantietijd waardoor veel mensen de grens oversteken om met vakantie te gaan. Jairam zegt dat in raadsverband besloten is een persmeeting te houden om de samenleving te informeren, gezien de misvattingen die er circuleren in de media over de Canawaima. De Raad van Commissarissen (RvC) van de CMC, wil op deze manier klaarheid brengen in de kwestie. Dat de boot op 27 mei uit de vaart moest worden gehaald, is volgens Jairam geen verrassing, omdat de Canawaima al vanaf 2017 met technische mankementen kampte die bij de vorige RvC’s ook al duidelijk waren. ‘’Sinds de veerboot in mei is gestopt met varen, is het vanaf dat moment praten geweest met de counterpart zonder enig feedback”, zegt Jairam. Hij merkt op dat de Surinaamse regering op een gegeven moment heeft besloten om de verantwoordelijkheid op zich te nemen, hoewel er een management agreement is waarin er artikelsgewijs wordt opgesomd wat de plichten zijn van beide landen voor wat betreft de veerverbinding. “Omdat er geen response kwam vanuit Guyana, hebben wij desondanks getracht vooruitlopend de besluiten te nemen die in een later stadium besproken zullen worden met Guyana’’, zegt Jairam. Hij zegt verder dat er onlangs een brief is ontvangen van het ministerie van Public Infrastructure in Guyana waarin minister David Patterson zijn ambtsgenoot in Suriname, de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vidjai Chotkhan, vraagt om om de tafel te gaan zitten om de Canawaima-kwestie te bespreken. De brief is volgens Jairam de vorige week ontvangen en het streven is om deze of de volgende week af te reizen naar het buurland indien Georgetown de komst van de Surinaamse delegatie bevestigt.