Aantal gedumpte dieren neemt toe

De dieren in het noodasiel van de Henk Abraham Stichting, hebben dringend hulp vanuit de gemeenschap nodig. Cynthia Ashruf, voorzitter van de stichting, zegt in gesprek met De West, dat er veel te veel dieren worden gedumpt en dat haar organisatie, de zorg niet alleen aankan. Het noodasiel van de Henk Abrahams Stichting zit overvol. Rest nog de dieren die gedumpt zijn, maar niet opgevangen kunnen worden.
Alleen al voor de honden die in het asiel zitten, gebruikt de stichting op dagbasis 25 kilo aan brokken. Voor de dieren die niet in het asiel opgevangen worden, wordt er gekookt. Ashruf legt uit dat de honden die op straat leven, niet gewend zijn aan brokken. Voor deze groep wordt er dagelijks 7 kilo rijst en 5 kilo vlees gekookt dat aangevuld wordt met groenten, gedoneerde pasta en brokken.

De groenten haalt de stichting uit de vuilnistonnen van groenteverkopers. Ook krijgt de stichting donaties van winkeliers.
Ashruf doet een beroep op de gemeenschap om meer te doneren. Zij merkt op dat de dieren een vergeten groep zijn en dat alle aandacht naar kinderen en vrouwen gaat. De dierenactiviste wijst erop dat dieren een deel zijn van onze samenleving. Er worden volgens haar verschrikkelijk veel dieren gedumpt. “Wanneer je het ziet, kan je je ogen niet voor sluiten”, zegt Ashruf.
Behalve de Henk Abraham Stichting, zet ook de Stichting Dierenbescherming Suriname (SDS) zich in voor het welzijn van dieren. Ashruf benadrukt de nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Zij verduidelijkt dat haar stichting gericht werkt met dieren in de districten en dat de SDS opereert in Paramaribo en omgeving.
Het dumpen noemt Ashruf een mentaliteitsprobleem. Zij merkt op dat er niet alleen dieren, maar ook zoveel vuil wordt gedumpt. Mensen staan volgens haar niet erbij stil dat dieren levende wezens zijn met gevoelens. “Het komt wel goed met de dieren, zeggen ze vaak”, aldus de dierenactiviste. ‘’Maar dat is een grote misperceptie, want een groot deel van de dieren die worden gedumpt, gaan dood door ziektes of worden doodgereden door voertuigen’’, aldus Ashruf.

-door Johannes Damodar Patak-

More
articles