AdeKUS-personeel nog niet uitbetaald

Het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname AdeKUS) was vanmorgen in actie gegaan, omdat het de gelden over de maand augustus nog niet heeft ontvangen. Vorige maand was het personeel ook al in actie, omdat toen de gelden over de maand juni nog niet waren overgemaakt.
De late uitbetaling zorgt volgens Suneel Soeknandhan, de woordvoerder van de Werknemers Federatie Universiteit (WFU), voor irritatie bij het personeel. Volgens hem is er elke maand een probleem met de salarissen en lijkt het laat uitbetalen ervan, een structureel probleem te worden. “Het is ook deze maand hetzelfde sombere gezicht zoals gewend. Het begint te lijken op een soort opzet”, stelt hij.
Het protest houdt in dat de personeelsleden zich om 08.00 uur aanmelden voor de poort van de universiteit, waarna zij het complex verlaten. Een deel van het personeel wordt naast de late betaling, ook geconfronteerd met boetes, dit omdat aflossingen niet op tijd voldaan kunnen worden. De vorige maand moest de universiteit opdraaien voor de boeterentes van het personeel. Het blijkt dat de personeelsleden wel over een salarisslip beschikken, maar de gelden zijn niet overgemaakt.
Volgens Soeknandhan hebben de mensen die rekeninghouder zijn bij de DSB, wel hun gelden op tijd ontvangen, maar de overige rekeninghouders nog niet. Hij geeft verder aan dat er intussen een brief is gericht naar het Bureau van de Universiteit, daar dit niet de eerste keer is dat het personeel zijn gelden laat ontvangt. Het personeel eist dat er een permanente oplossing komt.

More
articles