September 1, 2019


WAAROM WEIGERT BRAZILIË HULP BIJ AMAZONE-BRAND?


September 1, 2019

Voor de bestrijding van de Amazone-branden heeft de G7-top 18 miljoen euro aan de getroffen landen aangeboden. De Braziliaanse regering heeft deze noodhulp van de G7 geweigerd. Dit maakte de kabinetschef van president Jair Bolsonaro, bekend vlak na de aanbieding van de G7. De regering gaf daarbij aan, dat zij zelf invulling wil geven aan de toegezegde hulpfondsen. “Het Braziliaanse volk en de Braziliaanse regering beslissen hoe de middelen ingezet worden”, zei milieuminister Ricardo Salles. Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, gaf ook een sneer aan Frankrijk.  “Frankrijk moet zich eerst houden aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs, voordat het overbodige initiatieven lanceert.’’ De Brazilianen wijzen er verder op, dat in het klimaatakkoord miljarden waren beloofd om ontbossing tegen te gaan, maar die afspraken werden niet nageleefd. De agressieve toon waarop het geld werd geweigerd, is zeer opmerkelijk, want de minister van Milieu had eerder laten weten, dat alle hulp welkom zou zijn. Maar president Bolsonaro is van mening, dat als iemand je helpt, wil die er meestal iets voor terug. Bolsonaro en andere nationalisten zeggen te vrezen, dat het buitenland uit is op de rijkdommen van het Amazone gebied. De Franse president Macron wakkerde die vrees aan, toen hij op een persconferentie na de G7-top, opperde dat de Amazone misschien “een internationale status” zou moeten krijgen. Bovendien vindt de Braziliaanse regering alle aandacht voor de branden zwaar overdreven. ‘’Het heeft gewoon te maken met het droge seizoen en dan zijn er altijd branden, dat is niet heel bijzonder’’, aldus de regering bolsonaro. Maar volgens NASA is de uitspraak van de Brazilianen, niet helemaal terecht, want NASA heeft bevestigd, dat het de grootste branden zijn sinds 2010. Keerpunt vraagt zich af, wat de Braziliaanse regering denkt te bereiken met het weigeren van deze noodhulp. De brand in de Amazone woedde langer dan drie weken en nu wanneer er hulp wordt aangeboden, wordt die afgewezen met ondoordachte uitspraken en stellingen. Waarop slaan de uitspraken van minister Onyx, de rechterhand van president Bolsonaro, die suggereert dat het G7-geld beter kan worden gebruikt “om Europa te herbebossen”. Vervolgens voegde hij eraan toe, dat volgens de Braziliaanse media, Macron de Brazilianen niet de les moet lezen, “want die kon niet eens de brand in de Notre-Dame voorkomen”. Dit heeft alles te maken domme arrogantie. De Braziliaanse regering wil niet toegeven, dat zij de branden niet onder controle heeft en wil daarom onterecht ook geen hulp accepteren van het buitenland. Vervolgens maakte de Braziliaanse regering ineens bekend, dat zij toch het geld van de G7-landen zal aannemen voor de bestrijding van de branden in het Amazone gebied. Maar de autoriteiten benadrukten wel gelijk, zelf te willen beslissen over hoe het geld wordt uitgegeven. Make up your mind! Want zelfs NASA heeft laten zien, hoe ernstig de brand is in het Amazone gebied. Een NASA-satelliet legde onlangs schokkende beelden vast van koolmonoxide in de atmosfeer, vanwege de bosbranden in het Amazone gebied. NASA verzamelde nieuwe gegevens van hun Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) -instrument, dat niveaus van koolmonoxide op een hoogte van 18.000 voet (5.500 meter) meet van 8 tot 22 augustus. Dit maakte zij bekend in een persbericht. De AIRS, die zich aan boord van de Aqua-satelliet van NASA bevindt, meet “atmosferische temperatuur en luchtvochtigheid, wolkhoeveelheden en -hoogtes, broeikasgasconcentraties en vele andere atmosferische fenomenen”, aldus het persbericht. Hopelijk beseft Bolsonaro, dat deze situatie erger is dan zij in Brazilië denken, want zijn regering neemt alles nog steeds met een korrel zout. Het is nu zelfs zover, dat kinderen in Brazilië moeite hebben met ademhalen als gevolg van de rook die veroorzaakt wordt door de Amazone-branden. Volgens internationale media is het aantal mensen dat gezondheidsproblemen heeft als gevolg van de rookoverlast, sterk toegenomen. Het aantal gevallen van kinderen met ademhalingsproblemen en ziekten als gevolg van de rook, is gestegen van 120-130 begin augustus, voorafgaand aan de branden, tot 280 gevallen op 20 augustus. Overmatig hoesten en longontsteking worden geassocieerd met een veelvuldige blootstelling aan rook. Tot nu toe heeft Brazilië meer dan 72.843 bosbranden geregistreerd in het regenwoud volgens het Braziliaanse ruimteonderzoekscentrum, een stijging van 83 procent ten opzichte van vorig jaar. De branden zijn gestart door boeren en houthakkers om het gebied voor het volgende jaar vrij te maken voor agrarisch en industrieel gebruik, maar zijn sindsdien in omvang toegenomen. De Amazone is ‘s werelds grootste regenwoud en beslaat 2,1 miljoen vierkante mijl. Gezondheidsproblemen als gevolg van de branden, worden overschaduwd door de spanningen tussen de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de Franse president Emmanuel Macron, tot nog toe hebben zij geen overeenstemming bereikt over hoe de branden aangepakt moeten worden. Keerpunt vraagt zich af waarom de Braziliaanse regering zich zo talmend opstelt. De Amazone- brand is al langer dan drie weken aan de gang en tot nu wordt er onder elkaar gekibbeld hoe de bestrijding aangepakt moet worden. Moet de schade eerst onherstelbaar zijn alvorens men ingrijpt?