August 24, 2019


ZELFVOORZIENEND TEN KOSTE VAN DE SAMENLEVING


August 24, 2019

Afgelopen maandag is Roberto Prade officieel benoemd tot korpschef van het Korps Politie Suriname, KPS. Tijdens zijn benoeming heeft hij opmerkelijke zaken aangehaald, waaronder het zelfvoorzienend zijn door middel van verkeersacties. De korpschef heeft bevestigd wat velen al opgevallen was, namelijk dat er vaker verkeeracties gehouden worden. Dat levert natuurlijk flinke bedragen op, want wie de verkeersregels overtreedt, kan een boete krijgen.  Het KPS moet zelfvoorzienend worden, waarmee de korpschef duidelijk heeft gemaakt dat er alles gedaan zal worden ten koste van de samenleving om het korps draaiende te houden. Het houden van acties is een goede zaak als de doelstelling is om de verkeersveiligheid te verhogen, maar nu lijkt het erop dat de politie hiermee gewoon de politiekas wil spekken. Het zou beter zijn als de politie zich zou concentreren op de verruwde criminaliteit. Laat de korpschef het financiële vraagstuk voor de regering laten, er wordt toch niet zomaar jaarlijks een begroting opgemaakt. Indien de korpschef zelfvoorzienend wil zijn, dan kan hij beter beginnen met planten en kweken. Hij kan zeker voor advies terecht bij het leger. Op zo een manier kunnen zij, net als het Nationaal Leger, de strafinrichtingen voorzien van groenten en kip. Ook moet hij zich richten op de geestelijke gezondheid van de politieambtenaren, gelet op de vele incidenten bij het optreden van de politie. Het kan niet zo zijn dat onze beste kameraad buiten zijn boekje gaat, vooral niet omdat de politie de orde en veiligheid in het land moet waarborgen. Wij spreken de hoop uit dat de nieuwe korpschef zich niet door de politiek zal laten leiden, maar zich objectief zal inzetten voor een veilige samenleving.