August 23, 2019


Interventie gevraagd voor Suralco-gepensioneerden


August 23, 2019

Assembleeleden hebben de regering gevraagd te interveniëren voor de gepensioneerden van Suralco. Bijna 600 ex-medewerkers krijgen al langer dan drie jaar maandelijks USD 167,50 in plaats van USD 400 volgens het pensioenfonds van Alcoa. Parlementariër Glenn Sapoen tevens oud-medewerker van Suralco, gaf in de assemblee aan, dat de gemiddelde gepensioneerde in 2014 ongeveer SRD 1.340 op basis van de koers van 3.35 voor USD, ontving. Dat is ongeveer 400 USD. Dit bedrag is thans vanaf de nieuwe pensioenregeling in 2015 gedaald naar 167,50 USD. “Waar blijft het verschil van 232,50 USD per maand?”, wilde Sapoen weten. Jaarlijks worden de gepensioneerden voor ongeveer 1.6 miljoen USD benadeeld. Raymond Sapoen stelde dat Alcoa-Suralco geen millimeter schending van rechten of wanprestatie verweten kan worden, maar wel schending van pensioenrechten van de gepensioneerden. Hij vroeg de regering te interveniëren teneinde het rechtsproces tot een goed einde te brengen in het voordeel van de ex-werknemers. Patrick Kensen-huis (NDP) schaarde zich achter Sapoen, hij is eveneens van mening dat de regering moet interveniëren. Glenn Sapoen zei dat Suralco haar medewerkers vroeger als een gentleman behandelde. Echter is hiervan nu geen sprake meer. Vanaf 2014 is Suralco als minder positief ervaren. 1 november 2015 markeert volgens hem een historische datum in negatieve zin voor alle belanghebbenden die direct of indirect te maken hadden met de bauxietsector in Suriname. Bij de afvloeiingsregeling kon het personeel dat met pensioen ging, kiezen in welke valuta het pensioen betaald werd. Voor degenen die hebben gekozen om in SRD te ontvangen, was er volgens Sapoen tot november 2015 geen probleem, omdat SRD bedragen automatisch werden gecorrigeerd afhankelijk van de dollarkoers van de Centrale Bank van Suriname. Maar vanaf december 2015 werden de koersveranderingen van de ene op de andere dag niet meer uitbetaald naar de koers van de bank. Door de inflatie zijn de pensioenen van Suralco-medewerkers zo verslechterd, dat er zelfs van een armoedige situatie gesproken kan worden. Talloze pogingen om deze situatie te corrigeren, zijn volgens Sapoen niet gelukt, zelfs brieven aan het parlement en de regering mochten niet baten. De rechtszaak tegen Suralco loopt nu al twee jaar. De onderneming vraagt telkens uitstel. Sapoen wilde weten hoe dat mogelijk is binnen ons rechtssysteem, als alle zaken duidelijk zijn. Sapoen heeft graag dat zaken het personeel rakende, eerst tot een goed eind gebracht worden alvorens wordt overgegaan tot een definitieve beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst. Celsius Waterberg gaf aan dat er goed onderzocht moet worden als het aan Suralco ligt of aan tussenpersonen die hier het bedrag dat ontvangen moet worden vanwege de koers, wegdokken. Hij denkt niet dat Suralco eigendunkelijk de pensioenen gefixeerd heeft op SRD bedragen en daardoor winst maakt. door Priscilla Kia