August 19, 2019


Korpschef Prade: ‘Criminaliteit krijgt zware slag’


August 19, 2019

Roberto Prade is vandaag officieel beëdigd tot de 49e korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS). Hij heeft 12 maanden gediend als waarnemend korpschef en neemt nu over van Agnes Daniël. Prade gaf aan, dat het korps binnen korte tijd zijn eerste forensische computer verwacht, waarmee de criminaliteit een flinke slag toegebracht zal worden. “En dat zullen we helemaal doen in eigen beheer.” De afgelopen periode heeft het korps beleidsdomeinen geïdentificeerd, waarvan een de criminaliteitsbeheersing is. Er is bewust gekozen voor beheersing in plaats van bestrijding. “Hoe ga je criminaliteit bestrijden als je geen gemotiveerde medewerkers hebt. Dat is onmogelijk zonder gemotiveerde medewerkers en middelen”, aldus Prade. De korpschef is niet tevreden over onder andere het functioneren van de inlichtingendienst. “De bezem zal erdoor worden gehaald. Wanneer mensen worden gemuteerd, worden ze boos en stappen naar de bond. Gelukkig heb ik een goede relatie met de bondsmannen, waardoor wij met goed overleg en respect altijd tot een oplossing komen”, aldus Prade. Daarnaast wil hij het korps als een bedrijf gaan leiden, waarbij de doelstelling is dat het korps zoveel als mogelijk ervoor zorgt zelf middelen binnen te krijgen, zodat het zichzelf draaiend kan houden. HRM en bedrijfsvoering zijn momenteel de topprioriteiten. HRM loopt volgens Prade dwars door de organisatie heen. De leiding is zich ervan bewust dat een zuiver HRM-beleid binnen een organisatie nooit een einde kent. Voor wat de bedrijfsvoering betreft, heeft het korps onlangs nieuwe voertuigen aangeschaft, welke volgens Prade uit belastingmiddelen zijn gekocht. Hij wees erop, dat er zuiniger omgegaan zal moeten worden met de voertuigen, zodat deze voor langere periode gegarandeerd kunnen zijn voor de samenleving. Twee voertuigen zijn reeds vernietigd, waarvan een total loss en een is bij de reaparateur. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (JusPol), noemde het een interessante en uitdagende taak die Prade zal moeten uitvoeren met een zware verantwoordelijkheid. ‘’Met zijn kwaliteiten en enthousiasme samen met de andere leden van het korps, zal hij een grote waardevolle bijdrage leveren aan het bestrijden van de criminaliteit’’, zei Getrouw. Volgens hem dient een korpschef niet alleen zorg te dragen voor de ontwikkeling binnen het korps en het bestrijden van de criminaliteit, maar zal hij ook zijn team moeten motiveren. “Het is niet zomaar een baan. Het is een manier van leven”, aldus de minister. De korpschef staat volgens president Desiré Bouterse voor een eervolle, doch zware taak om het korps te begeleiden door een transformatieproces. Hierdoor zal het korps zich steeds moeten aanpassen aan de specifieke eisen van deze tijd. ‘’Het korps dient mee te veranderen om te samenleving bij te staan ter voorkoming van misverstanden en ter bescherming van de algehele orde’’, aldus de president. -door Kimberley Fräser-