August 19, 2019


Basiszorg verschilt per verzekeraar


August 19, 2019

Hoewel de Wet Nationale Basiszorgverzekering duidelijk is over premies, wijken verzekeraars hiervan af. Verzekerden moeten ook bijbetalen voor bepaalde medicijnen. De Zorgraad heeft afgelopen zaterdag in de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bij haar tiende openbare vergadering aangegeven, dat uit onderzoek gebleken is, dat verzekeringsmaatschappijen een verschillend beleid voeren. Rachel Perri, directeur van de Uitvoeringsorgaan Basizorg gaf aan dat 50% van de respondenten bij Assuria niet bij hoeft te betalen voor medicijnen. Bij Parsasco is dat 43%, terwijl 61% van de respondenten bij Self Reliance niet extra hoeft te betalen. Bij het Staatsziekenfonds (SZF) betaalt slechts 26% niet bij voor medicijnen. Van de zorgconsumenten is 20 % ontevreden over de behandeling van de huisarts. Perri noemt dit aantal ‘’niet weinig’’. Zorgconsumenten hebben veel problemen, die variëren van slechte informatie tot het niet afgeven van voorgeschreven medicijnen door apotheken en een beperkte voorraad aan medicatie. 65,1% van de zorgconsumenten heeft bevestigd dat het 1-6 dagen duurt voordat een huisarts een patiënt verwijst naar een specialist, terwijl 43,9% langer moet wachten. Ook bij de specialist gaat het maken van een afspraak niet vlot. 53% moet langer dan twee weken wachten en het overige deel langer. Volgens Glynis Tjon Eng Soe, ondervoorzitter van de Zorgraad, stonden er per mei 2019, meer dan 440.000 verzekerden geregistreerd, waarvan 108.906 bij Assuria, Self Reliance en Parsasco. Bij aanname van de wet in 2014, hadden de overige verzekeringsmaatschappijen samen 62% van de verzekerden. Na de overheveling van de 0-16 jarigen en de 60-plussers naar SZF in 2016, hebben de verzekeringsmaatschappijen slechts 25% van de verzekerden en het SZF 75%. Dat de meeste verzekerden bij het SZF zijn, geeft de instantie een steeds grotere rol binnen de zorgsector. Zorgwekkend is de transparantie als het SZF een taak uitvoert die vanuit het beleid aangestuurd wordt. Opmerkelijk is dat er van het SZF ook geen recente data beschikbaar was voor de presentatie. De Zorgraad zit met de vraag hoe de zorg goed te organiseren en de problemen aan te pakken. -door Priscilla Kia-