LANG GENOEG GEWAARSCHUWD

Jaren achtereen is er door de media en andere instanties gewaarschuwd tegen de slechte en onvoldoende afwatering in onze hoofdstad. Er is telkenmale erop gewezen dat de verouderde en slecht onderhouden waterlozingen in het oude gedeelte van de hoofdstad en vooral die in het noorden van Paramaribo, ruim onvoldoende zijn om bij hevige regenval het overtollige water snel af te voeren richting Surinamerivier. In de koloniale tijd  werden de Voittekreek, Pocorniekreek en Van Sommelsdijcksekreek, aangelegd ter afvloeiing van het regenwater en natuurlijk ook als hoofdavoer van de aangelegde rioleringen. Op het ministerie van Openbare Werken waren er in die tijd nog gekwalificeerde ingenieurs die voor wat betreft de waterbouwkunde, precies wisten hoe een goede afwatering diende te geschieden en maatregelen te nemen zodat overstromingen tot een minimum konden worden beperkt. Na de staatkundige onafhankelijkheid is een groot deel van deze knapkoppen vertrokken en werden ze nauwelijks of niet meer vervangen door capabele en bevoegde krachten. Maar men ging maar door met nieuwe bouwprojecten en de aanleg van nieuwe woonwijken zonder afdoende rekening te houden met een juiste en goed functionerende afwatering. Wat de zaak alleen maar erger maakte, was het feit dat personen vuil en ander afval dumpten in de voormelde kreken die van zo groot belang waren en zijn voor het afvloeien van water en dan in het bijzonder bij zware regenval. Ook rioleringen ondergingen en ondergaan slecht onderhoud door het niet kunnen beschikken over voldoende kolkenzuigers. Het gevolg hiervan was en is, dat de afwatering zeer langzaam verloopt en hele buurten te kampen hebben met wateroverlast. Als je dan ook nog vele miljoenen uitgeeft voor de aanleg van reusachtige afvoerbuizen (gedurende de revo-periode) aan de Jodebree- en Maagdenstraat en die dan ook nog koppelt aan een niet functionerend pompgemaal dat technisch totaal verkeerd werd geconstrueerd, dan is het niet vreemd dat de binnenstad tot op heden tijdens zware en aanhoudende regenval totaal onderloopt. Dit project uit de revotijd was een teki ‘n nyan project dat tot op heden niets heeft opgeleverd. Bij de zware regenval van de afgelopen twee weken, is glashard naar voren gekomen dat de afwatering in het centrum van Paramaribo, voor geen cent deugt. Daar zal toch uiteindelijk verandering in moeten worden gebracht. In het noorden van Paramaribo is het een totaal ander verhaal. Daar groeien de afvoerkreken elk jaar weer helemaal dicht en behoren op tijd opgeschoond te worden. De huidige regering heeft door het voortdurend stellen van verkeerde prioriteiten, de verschillende voorname afwateringskreken niet op tijd opgeschoond. Dat behoort elke regering die goed management weet te voeren  in de droge tijd te doen, zodat wanneer de regentijd aanbreekt, het water vlot richting rivier kan stromen. Vele honderden miljoenen heeft dit kabinet aan verkeerde prioriteiten besteed en dacht wederom niet aan een juiste en goed werkende afwatgering. Maar niet slechts de Boomskreek en Sluiskreek werden niet tijdig opgehaald, alle andere secundaire kanalen werden verwaarloosd en worden nu pas door middel van de inzet van graafmachines opgehaald. Allemaal veel te laat en wederom is bewezen, dat erop Openbare Werken niet op tijd ingegrepen werd. Zal wel weer alles te maken hebben met het feit dat Hoefdraad niet op tijd geld heeft weten vrij te maken. De overstromingen in Paramaribo de afgelopen weken, hebben getoond dat het totaal fout zit met de afwatering. Kreken en kanalen ondervinden grote obstructie van plantaardig materiaal en door burgers erin gedumpt allerhande afval en de overheid die haar prioriteiten telkenmale verkeerd kiest.  Het wordt dan ook de hoogste tijd dat OWT&C  op zijn begroting, bedragen noteert voor het kunnen aantrekken van kundige ingenieurs die alles weten van waterbouwkunde, wegen en bruggenbouw en niet langer volstaan met totaal onbevoegde lieden die ingehuurd worden en dan ook nog enorme bedragen toucheren en toch niet voor de juiste oplossing zorgen. Vanaf de onafhankelijkheid is naar de mening van Keerpunt, veel fout gegaan als het om de afwatering in stad en achterland gaat.  Het kan naar de mening van Keerpunt, nimmer zo zijn dat voor wat betreft deze vorm van civiele werken, er aanhoudend met de pet naar gegooid wordt.

More
articles