August 15, 2019


Staatsolie verwacht binnen drie maanden olievondst


August 15, 2019

Op het hoofdkwartier van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., vond vanmorgen een persconferentie plaats, waarbij het bedrijf zijn jaarcijfers aan de media bekendmaakte. Rudolf Elias, directeur van Staatsolie gaf aan, dat verwacht wordt binnen een periode van nu en drie maanden, op een enorme olievondst voor de kust van Suriname te stuiten. Hij zei verder dat het belangrijk is dat wij niet net als Guyana, pas aan een plan gaan werken na de vondst, maar dat wij reeds voor de vonds moeten weten wat wij zullen doen. Dit is volgens Elias ook het advies van landen zoals Ghana en Guyana, die laat aan een plan zijn begonnen. Staatsolie haalde in het boekjaar 2018 een bruto-omzet van USD 506 miljoen. De winst voor belastingen bedroeg USD 149 miljoen. Zowel de omzet als winst namen toe in vergelijking met 2017. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die gisteren werd gehouden, werd de jaarrekening voor 2018 goedgekeurd. De brutowinst is het gezamenlijk resultaat van Staatsolie en haar dochterbedrijven Staatsolie Power Company Suriname, GOw2 Energy Company en Ventrin Petroleum Company (Trinidad and Tobago). Elias liet weten, dat de financiële prestaties in diverse opzichten beter waren dan het vorig jaar. Dit is te merken aan de volgende punten: •De gemiddelde referentieprijs voor onze olie, Saramacca Crude, was USD 61 per vat (ong. 159 liter), in 2017 was die USD 47. •De bruto omzet van Staatsolie en haar dochterbedrijven bedroeg USD 506 miljoen, een toename van 16 procent. •De inkomsten vóór aftrek van interest, belastingen, depreciatie en afschrijvingen stegen naar USD 355 miljoen, vergeleken met USD 285 miljoen in 2017. •De winst vóór belastingen steeg van USD 94 miljoen in 2017 naar USD 149 miljoen. •Het aandeel van 25 procent in de Merian goudmijn bracht 131.000 troy ounce goud op en droeg daarmee met USD 92 miljoen bij aan de inkomsten vóór aftrek van interest, belastingen, depreciatie en afschrijvingen. De gemiddelde goudprijs was USD 1,264 per troy ounce. In 2017 bracht het aandeel 127.000 ounce goud op met een bijdrage van USD 92 miljoen bij een gemiddelde prijs van USD 1,265 per ounce. •De bijdrage aan de overheidskas, bestaande uit belastingen, dividend en royalty’s, bedroeg USD 150 miljoen, waarvan USD 10 miljoen uit royalty’s vanuit de Merian goudmijn. In 2017 was de bijdrage USD 139 miljoen (USD 10 miljoen royalty’s). Elias liet verder weten, dat de productie afzet in 2018 ongeveer 16.383 vaten olie bedroeg per gemiddelde dagproductie, wat op jaarbasis ongeveer 6 miljoen barrels is. Het streven voor de komende jaren is om de jaarlijkse productie op 6 miljoen vaten te houden. Echter moeten er elk jaar putten geboord worden om dit mogelijk te maken. Dochterbedrijf GOw2 behield zijn aandeel op de Surinaamse retailmarkt. De verkoop van smeermiddelen en diesel namen aanmerkelijk toe, zowel in het consumenten- als industriële segment. De door Staatsolie geproduceerde ultra low sulphur diesel en gasoline worden door GOw2 op de binnenlandse consumentenmarkt afgezet. Ventrin, Staatsolies dochterbedrijf in Trinidad and Tobago, leed USD 1,8 miljoen verlies (In 2017 was dit USD 3 miljoen). De omzet was ruim 24.000 ton (in 2017 was dat ruim 98.000). Het bedrijf levert bunkerbrandstof aan lokale en internationale schepen en hervatte in 2018 zijn walactiviteiten. Activiteiten zeegebied De voorbereidingen voor het Nearshore Drilling Project bereikten in 2018 een hoogtepunt met de ondertekening van de contracten met de drie hoofdaannemers. Er zullen maximaal negen exploratieputten worden geboord in de nearshore, het zeegebied tot 30 meter waterdiepte. De boringen zijn op 1 april 2019 gestart. In het diepzeegebied hebben de internationale partners van Staatsolie hun exploratie-activiteiten voortgezet. Kosmos heeft twee exploratieputten geboord, zonder resultaat. De partners blijven optimistisch, gezien de plannen om meer putten te boren in 2019 en 2020. Dat de oliewereld het optimisme deelt, blijkt uit de ondertekening van twee nieuwe productiedelingscontracten in 2018, een met Cairn Energy en een met Tullow Oil. De recente ontdekkingen in Guyana nabij de grens met Suriname, versterken het vertrouwen in een op handen zijnde offshore commerciële ontdekking in Suriname. Zichtbaar in de samenleving Staatsolie heeft beloofd zichtbaarder te zijn in de samenleving. “We zijn gestart met een tank en winactie bij GOw 2”, stelde Marc Refos, marketing manager van Staatsolie. In 2018 is in totaal ruim USD 433,000 besteed aan de ondersteuning van een reeks initiatieven die de gezondheid, het onderwijs en de ontwikkeling van de bevolking van Suriname verbeteren. Sinds 2017 legt Staatsolie de nadruk op een nauwe samenwerking met de gemeenschappen in de gebieden waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. door Yves Kloppenburg