August 14, 2019


HEVIGE REGENVAL EN ONZE AFWATERING


August 14, 2019

Gistermiddag rond vier uur was het weer behoorlijk raak; Groot-Paramaribo had wederom te maken met hevige regenval die langer dan een uur aanhield. Door de intensiteit waarmede het hemelwater naar beneden kwam, stonden binnen korte tijd grote delen van onze hoofdstad blank. Vooral in het noorden van de hoofdstad had men te maken met enorm wateroverlast en het bekende vraagstuk dat het water op bepaalde plaatsen niet uit woningen kon worden gehouden. Wat de zaak alleen maar verergerde, was de slechte afvoer van het overtollige water. De grote kreken die het water snel richting Surinamerivier moesten afvoeren, waren niet berekend op de overlast. Ook kon een pompgemaal in het noorden van de stad niet functioneren wegens stroomuitval die ontstond toen een boom op een elektriciteitsmast belandde. Maar waar men nog in onvoldoende mate over praat, zijn de begroeiingen in de afvoerkanalen en kreken die de doorstroming ernstig belemmeren. Bewoners van het noorden van onze hoofdstad weten zo langzamerhand allemaal, dat het ophalen van kanalen en kreken door de overheid de laatste jaren slecht of helemaal niet heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk door gebrek aan geld op de begroting van Openbare Werken heeft de verwaarlozing geresulteerd in het dichtgroeien van sloten kreken en kanalen. Wanneer je dan zo een hevige regenval krijgt als gistermiddag en pompgemalen niet tijdig worden ingeschakeld, dan is het niet verwonderlijk dat de gehele boel onder water loopt en het niet meer duidelijk is waar een weg eindigt en een nabij gelegen kreek begint. Ook trottoirbanden zijn dan niet meer zichtbaar en wordt het onduidelijk hoe ver je als automobilist nog naar links op de weg kan gaan zonder in de berm te belanden. Veel automobilisten nemen het zekere voor het onzekere en rijden dan zoveel mogelijk in het midden van de weg, zulks tot grote irritatie van tegenliggers.  Maar waar geen enkele regering of minister omheen kan, is het vaststaande feit dat de afwatering in deze hoofdstad absoluut niet deugt. De waterhuishouding dient al jaren op professionele leest geschoeid te worden, maar er gebeurt maar niets. En dat verwijt kan aan opeenvolgende regeringen gemaakt worden. Er komen maar nieuwe wijken bij en daarbij wordt er nog steeds in zeer onvoldoende mate rekening gehouden met de aanleg van afdoende afwateringssystemen. Het gevolg van dit slecht doordachte beleid hebben we gistermiddag wederom mogen aanschouwen. Over de schade, veroorzaakt door overstromingen die er door personen en instanties wordt geleden, praat niemand. Welke regering ook aantreedt na mei 2020, zal een goed functionerende waterlozing voor Paramaribo en omgeving hoog op de agenda moeten plaatsen en ook haar uitvoering niet nog langer moeten uitstellen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249