August 15, 2019


‘India heeft een speciale band met Suriname’


August 15, 2019

De Indiase ambassadeur Mahender Kanyal heeft vandaag tijdens 73e herdenking van de onafhankelijkheid van India, lovende woorden geuit over de relatie met Suriname. Nadat hij de boodschap van de Indiase president Ram Nath Kovind had voorgelezen, vertelde hij over enkele markante projecten en sociale activiteiten die uitgevoerd worden alsook over de stand van zaken met betrekking tot de MoU’s die zijn getekend tijdens het bezoek van de Indiase president vorig jaar in juni. De Indiase president leest conform de Indiase traditie zijn toespraak aan de vooravond van de onafhankelijkheidsdag. Ook dit jaar werd de Indiase vlag op traditionele wijze gehesen door ambassadeur Kanyal. Hierna werd uit volle borst het Indiase volkslied gezongen. Kanyal gaf aan dat de hechte relatie met Suriname, vooral komt doordat in suriname sprake is van een grote Indiase diaspora. Hij zei dat India altijd trots is op zijn diaspora. Het doet hem goed om te zien de diaspora in verschillende sectoren actief is om Suriname verder tot ontwikkeling te brengen. Hij noemde het bezoek van de Indiase president een historisch moment. Uit de verschillende MoU’s die zijn getekend, zijn er vier reeds geïmplementeerd en zijn andere, waaronder traditionele geneeswijze, in voorbereiding. De Indiase ambassadeur haalde aan, dat behalve de overeenkomsten, India en Suriname ook samen projecten uitvoeren, waaronder: upgrading van de transmissielijn voor US-dollar 27,5 miljoen, onderhoud van de drie Cheetah helikopters; upgrading van de Melkcentrale voor US-dollar 11,5 miljoen en het zonne-energieproject dat 20.000 huishoudens in het achterland zal voorzien van groene energie. Kanyal zei dat India ook een bijdrage levert aan de gemeenschap. Zo is er via het Bureau van de First Lady, Ingrid Bouterse-Waldring, ook meegewerkt aan projecten speciaal voor jongeren. In dat kader heeft India US-dollar 110.000 beschikbaar gesteld voor het project: Iedere student een computer, US-dollar 169.000 voor de aanschaf van computer equipment voor het Natin, US-dollar 30.000 voor het schooltassenproject. Ook stelt India US-dollar 200.000 beschikbaar aan humanitaire hulp voor de bewoners in het achterland tijdens de overstromingen en US-dollar 310.000 voor de renovatie van het mortuarium van het s’ Lands Hospitaal. De First Lady van India, heeft US-dollar 10.000 gedoneerd aan First Lady Ingrid Bouterse-Waldring. De Indiase president heeft in zijn boodschap gesproken over de verschillende transformaties die India ondergaat en gaf voorts aan, dat India 72 jaar als een vrije natie op een heel speciaal moment voltooit. Over enkele weken, op 2 oktober, wordt namelijk de 150e geboortedag van Mahatma Gandhi, gevierd. ‘’Het leidende licht van de succesvolle inspanningen om India te bevrijden en van de voortdurende inspanningen om onze samenleving te hervormen. Hedendaags India is heel anders dan het India waarin Mahatma Gandhi leefde en werkte”, aldus de Indiase president. Toch blijft Gandhi relevant. In zijn pleidooi voor duurzaamheid, aandacht voor het milieu en leven in harmonie met de natuur, anticipeerde Ghandi volgens hem op de uitdagingen van deze tijd. ‘’Wanneer India welzijnsprogramma’s ontwikkelt voor achtergestelde medeburgers en gezinnen, wanneer India de kracht van de zon als hernieuwbare energie wil benutten, zet het de filosofie van Gandhi in’’, zei hij. De generatie die India naar de vrijheid leidde, zag onafhankelijkheid volgens de Indiase president niet alleen als de overdracht van de politieke macht, ze beschouwde de onafhankelijkheid ook als een springplank in een langer en groter proces van natievorming. “In deze context heb ik er alle vertrouwen in dat de recente wijzigingen in Jammu-Kashmir en Ladakh voor deze regio’s een enorm voordeel zouden zijn. Ze zullen de mensen in staat stellen toegang te krijgen tot dezelfde rechten, dezelfde privileges en dezelfde faciliteiten als hun medeburgers in de rest van het land. Deze omvatten progressieve, egalitaire wetten en bepalingen met betrekking tot het recht op onderwijs; toegang tot openbare informatie via het recht op informatie; voorbehoud in onderwijs en werkgelegenheid en andere voorzieningen voor traditioneel achtergestelde gemeenschappen; en gerechtigheid voor onze dochters door ongelijke praktijken zoals de onmiddellijke drievoudige talaq (*) af te schaffen”, zei Ram Nath Kovind. (*Noot v.d. red: drievoudige talaq; een man die wil scheiden, kan dat drie keer tegen zijn echtgenote zeggen. Na drie keer ‘talaq’ is de scheiding een feit.) door Johannes Damodar Patak