August 15, 2019


Achterban ook via sociale media bereikbaar


August 15, 2019

Politieke partijen kunnen hun achterban ook via sociale media bereiken met informatie. Vandaag werd in de Royal Ballroom van Torarica in verband met de komende verkiezingen, de tweede informatiebijeenkomst gehouden voor politieke organisaties, waarbij zij geïnformeerd werden hierover. De focus werd hierbij gelegd op de voorlopige terinzagelegging van de voorlopige kiezerslijsten, waarbij kiezers zoveel mogelijk moeten worden opgeroepen om hun gegevens te controleren. De terinzagelegging gaat eind augustus van start. Bekend is dat bij de verkiezingen van 2015, 40.000 oproepingskaarten onbesteld waren. Dit betekent dat deze groep op de een of andere manier niet te bereiken was. Jean Luc van Charante, professional sociale media, hield de aanwezigen niet alleen voor hoe zij hun achterban kunnen mobiliseren zodat die zelf de gegevens kan controleren, maar ook hoe de verschillende doelgroepen te bereiken. Behalve het gewone nieuws, staan in Suriname op sociale media, ook politieke discussies en fake berichten, daarnaast zijn er influencers actief. De laatste groep bereikt veel meer mensen met een bericht dan de traditionele media. Van Charante gaf aan dat het belangrijk is, dat politieke organisaties weten dat een persoon het gezicht van hun organisatie kan zijn. Desondanks moedigde hij hen niet aan die richting op te gaan. Belangrijk is dat de organisaties voor zichzelf een Social Strategy Model opstellen en nagaan in hoeverre de leden zich ervan bewust zijn dat sociale media ingezet kan worden om de achterban te bereiken. Daarnaast moet nagegaan worden hoe zichtbaar de organisatie reeds is op sociale media. De politieke organisaties moeten volgens Van Charante, voor zichzelf nagaan wat de noodzaak is van sociale media als communicatiemiddel en daarbij hun doelstelling formuleren. Op basis hiervan kunnen zij zich richten op een bepaalde doelgroep die zij willen bereiken voor de terinzagelegging. Politieke organisaties kunnen hiernaast kiezen voor een bepaalde strategie welke gepaard gaat met een bepaalde sociale media kanaal. Van Charante deelde mee dat promotie op de sociale media kanalen verschillend plaatsvind. Politieke partijen zijn volgens hem niet elkaar concurrent op sociale media, maar personen die interessantere informatie delen waarin de volgers interesse hebben. Voor goede promotie is het daarom van belang dat de organisaties weten waar de interesse van hun volgers naar uitgaat, zodat zij vervolgens daarin kunnen inspelen. Van groot belang is dat de organisaties de statistieken bijhouden om te zien als de promotie effectief is. Volgens van Charante kan de groep die in 2015 niet in aanmerking was gekomen voor een oproepingskaart via sociale media bereikt worden. Hij legt uit dat het hierbij belangrijk is dat het ministerie faciliterend optreedt, terwijl de politieke organisaties ondersteuning bieden. Burgers hebben daarnaast de plicht hun gegevens te controleren. door Priscilla Kia