August 13, 2019


Grote toeloop voor offervlees


August 13, 2019

Moslims over de hele wereld hebben afgelopen zondag en gisteren Eid ul-Adha, het offerfeest, gevierd. Verschillende moskeeën in Suriname, hebben stieren, schapen en geiten geslacht. Zo als elk jaar, was er ook dit jaar vanuit de gemeenschap een grote toeloop voor offervlees Twee derde van het dier gaat naar de persoon die het offert en familie en vrienden, een derde naar de minderbedeelden. De voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV), Robert Bipat en de voorzitter van de Surinaamse Moslim Associatie (SMA), Michel Soebhan, bevestigen de grote vraag naar offervlees. Beide heren geven aan dat er getracht is om een ieder tegemoet te komen, echter is dat niet helemaal gelukt. Ook dit jaar was het bij de hoofdmoskee van de SIV aan de Keizerstraat, een drukte van belang. Velen wilden in aanmerking komen voor een stuk vlees Op deze locatie zijn er acht stieren geslacht. Bipat geeft aan dat op een gegeven moment er geen vlees meer was en dat de mensen het verzoek deden om de botten mee te nemen. Na overleg heeft de moskee besloten mee te gaan met het verzoek om de mensen toch tevreden te stellen. De SIV-voorzitter geeft aan dat de verwerkers van het vlees, ook leden van de moskee, op den duur hun deel hebben opgegeven om de minderbedeelden te helpen. Soebhan geeft aan dat bij de moskee te Leiding, er 61 stieren zijn geofferd. De SMA-voorzitter vindt het jammer dat rijken zich voordoen als armen om in aanmerking te komen voor een stukje vlees. Hij zegt dat deze groep hierdoor de minderbedeelden benadeelt. “Ze hebben niets te maken met het geloof en zijn soms ook nog atheïsten”, aldus de SMA-voorzitter. Vorig jaar heeft de SMA te Leiding, 49 stieren geslacht. Opmerkelijk was dat sommige moskeeën een bord hadden geplaatst met het opschrift: ‘Geen vlees voor buitenstaanders’. Bipat keurt dit af en noemt het een grote belediging van de islam. Volgens hem is het vlees ook bedoeld voor arme mensen die geen moslim zijn. Eid ul-Adha is het tweede Id-feest in de islam. Het feest valt op de 10e dag van de Hadj-maand (Dhoe al-Hidzjah), na voltooiing van de hadj. Dit is ongeveer 70 dagen na het einde van de ramadan. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249