August 7, 2019


Apothekers weer in betalingsdispuut met SZF


August 7, 2019

De Vereniging van Apothekers (VvA) heeft nog steeds geen betaling ontvangen van de stichting Staatszieken-fonds (SZF) over de maand juni 2019. Dit laat de vereniging op 5 augustus weten in een brief die gericht is aan de directeur van het SZF, de heer R. Kromodihardjo. In het schrijven wordt gesteld dat de apotheken tot op heden, maandag 5 augustus 2019, nog steeds geen be- taling hebben ontvangen over de maand juni 2019 (periode 07-2019). “De financiële afdeling van het SZF blijkt op dit moment niet in staat aan te geven wanneer de overmaking zal plaatsvinden. In eerdere brieven heeft de VvA meerdere malen aangegeven, welke problemen ontstaan bij het uitblijven van tijdige betalingen (geen aankoop van medicijnen, salarissen en overige bedrijfskosten kunnen niet betaald worden, etc.). Wij vragen u dan ook dringend om per ommegaande de betalingen aan de apotheken te voldoen, opdat wij op onze beurt ook tijdig aan onze maandelijkse verplichtingen kunnen voldoen”, aldus de VvA. Verder geeft de vereniging aan, dat indien de betaling van hun declaraties over de maand juni (periode 7) niet per omgaande geschieden en er geen garanties geboden worden voor betaling daarvan binnen twee dagen, dan zullen zij genoodzaakt zijn om de huidige dienstverlening per donderdag 8 augustus a.s. te vervangen door een dienstverlening op basis van contante betaling. Cliënten zullen dan de optie krijgen om de kosten voor de medicijnen zelf voor te schieten en de apotheken zullen hen wijzen op de mogelijkheid van restitutie bij het SZF -hoofdkantoor met de door apotheken verstrekte nota’s. Het SZF zegt in een schrijven van d.d. 6 augustus, dat zij door tussenkomst van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, ernaar streeft om de betaling van de declaraties van de afrekeningsperiode juli vandaag over te maken.