August 7, 2019


Aanpassingen Bankwet nodig voor behalen NRA


August 7, 2019

De Kenniskring hield gisteren in de ballroom van het Lalla Rookh gebouw, een lezing over het belang van een National Risk Assasment (NRA) voor Suriname, waarbij de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, gastspreker voor de avond was. Aan het eind van de lezing kreeg het publiek de gelegenheid in discussie te gaan met een panel, bestaande uit Eblen Frangie van de Surinaamse Bankiersvereniging, Armand Achaiber-sing van de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen en Remy Bhailal van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname. Het onderwerp voor de lezing is gekozen naar aanleiding van de geldaanhouding in Nederland en de Verenigde Staten. Volgens de governor is het belangrijk dat de Bankwet wordt aangepast, dit om mogelijke corruptieve handelingen tegen te gaan. Tevens moet dit ervoor zorgdragen dat Suri-name de NRA behaalt. De governer begon zijn lezing met de geschiedenis van de NRA en waarom die in het leven is geroepen. Van Trikt gaf aan dat het allemaal begon in 1969, toen met op het idee kwam een bepaalde structuur in het leven te roepen die ervoor moest zorgdragen dat het witwassen werd tegengegaan. De organisatie die hiermee werd belast was de CTFA. In 1990 werd dit herzien en had men niet alleen meer tot doel het witwassen van gelden tegen te gaan, maar ook het tegenwerken van het financieren van terrorisme. In 2009 werd Suriname reeds tijdens de derde ronde van de CTFA beoordeeld op 40 aanbevelingen. Tijdens de evaluatie kwam naar voren, dat Suriname een heleboel tekortkomingen had, om die reden moest Suriname vaker rapporteren aan de CTFA. In 2017 is Suriname uiteindelijk na een po-sitieve beoordeling in mei 2017, uit de der-de evaluatieronde van de CTFA geraakt. In 2020 dient Suriname wederom te worden klaargestoomd voor de vierde evaluatieronde. De voorwaarden in 2020 zijn, dat landen eerst een NRA moeten hebben uitgevoerd, voordat de evaluatie plaatsvindt. Volgens Van Trikt voldeed Suriname tijdens de derde evaluatieronde maar aan vijf van de gestelde richtlijnen van de CTFA. Om het anders te doen, zijn er volgens hem nu twee wetten aangenomen in het parlement, een Project Management Team (PMT) geïnstalleerd en er zijn sessies gehouden. Verder is men erop voorbereid dat indien het zover mocht komen, Suriname op de-zelfde lijst staat als grote landen als Noord-Korea en Sudan. Hoewel Van Trikt zegt dat de nodige voorbereidingen zijn getroffen in beide gevallen, geeft hij aan dat wij nimmer op de greylist mogen komen te staan. Dit alles heeft niet alleen gevolgen voor financiële instellingen, maar een ieder zal hieronder lijden. Creditkaarten, maar ook buitenlandse transacties, zullen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Het team bestaat uit de Steering Council, bestaande uit de minister van Financiën, de minister van Justitie en Politie en de governor. Deze voeren controle uit op de Na-tional Anti Money Laundring Commission (NAMLOC) en het Project Management Team (PMT). Het PMT is de technische uitvoerder van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie en het contactpunt voor de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings-bank (IDB). De taak van het PMT is om in samenwerking met de IDB, de benodigde informatie voor de opmaak van de nationale risicoanalyse te verzamelen uit de pu-blieke en private sector. De grootste focus hierbij moet liggen op de risico’s van het witwassen van gelden. door Yves Kloppenburg