August 7, 2019


‘Media niet misbruiken tijdens verkiezingen’


August 7, 2019

Carla Boetius, voorzitter van de Vereniging van Journalisten (SVJ), vraagt mediawerkers om vooral tijdens de verkiezingen, oplettend te zijn voor politici en geen misbruik van de media te laten maken. In verband met de voorbereidingen van de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2020, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) in samenwerking met de UNDP, een mediabijeenkomst met als thema: Overheid-Media-Samenleving, gehouden in de Royal Ballroom van Torarica. “Wij hebben de rol om te staan tussen de overheid en de samenleving. Echter wordt er vaak gebruik en misbruik gemaakt van de media. Vooral tijdens de verkiezingen worden de politieke partijen zeer actief en worden de beste vrienden met de media om in vele gevallen misbruik te maken”, aldus Boetius. De media zijn volgens Boetius een belangrijk aspect binnen de samenleving en hebben als voornaamste taak om de samenleving zo objectief mogelijk te informeren over alles wat goed en slecht gaat. “Wanneer het bij politieke partijen een beetje mis gaat, vinden ze het niet leuk dat het nieuws wordt uitgebracht zoals het is. Zorg er als media voor dat je daar geen vrienden hebt.” Ze zei dat in de praktijk is gebleken dat niemand 100 procent objectief kan zijn. ‘’Maar wij gaan voor zo objectief mogelijk.’’ Het is haar ook opgevallen, dat de regering vaak niet toegankelijk is voor de media, waardoor het werk van de media moeilijker wordt gemaakt. De SVJ heeft onlangs twee journalistieke trainingen verzorgd om mediawerkers de tools aan te reiken om onderzoek te doen en niet altijd informatie aan te nemen zoals zij die hoort. Daarnaast vervult de media een cruciale rol bij de ontwikkeling van het land door de samenleving zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er speelt. Volgens Minister Mike Noersalim van BiZa is de rol van de media onmisbaar. Hij gaf aan, dat de verkiezingen voor een groot deel uit beleidsprogramma’s bestaan die partijen en kandidaten uitdragen. “De media zal hier een fundamentele rol vervullen door heldere, betrouwbare en inhoudelijke informatie te verschaffen aan de samenleving.” Bij de verkiezingen 2015, werd het ministerie geconfronteerd met ruim 38.000 onbestelde oproepingskaarten. Het bleek dat veel burgers op een ander adres waren ingeschreven dan zij daadwerkelijk wonen. Burgers laten het om onbekende redenen vaak na om hun verhuizing door te geven bij het bureau voor Burgerzaken waar zij staan ingeschreven. Daarom acht het ministerie het noodzakelijk om een ter inzagelegging van voorlopige kiezerslijsten te organiseren. Eind van deze maand zal er een aanvang mee worden gemaakt. Volgens de minister, zullen de media hier dus ook een belangrijke rol vervullen. Karin Refos gaf tijdens haar presentatie over het thema aan, dat de media voor een groot deel bepalen als een burger gaat stemmen. Echter vindt zij het minder wanneer naar de nieuwsbladen wordt gekeken, die volgens haar grotendeels uit negatief nieuws bestaan. Volgens haar leiden slechte invloeden tot slecht gedrag. “Media zijn macht. Maar met macht moet voorzichtig mee om worden gegaan. De inhoud van programma’s en artikelen bepaalt of een medium kleine of grote invloed heeft op de samenleving”, aldus Refos. door Kimberley Fräser