‘Guyana moet niet meewerken aan corruptieve brug’

Suriname en Guyana staan op het punt om een locatie te bepalen voor de bouw van een brug die Suriname en Guyana met elkaar moet verbinden. VHP-parlementariër Raid Nurmohamed, tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zegt desgevraagd dat hoewel de brug voor beide landen van belang is, de Guyanese regering nooit zal meewerken aan corruptie bij de bouw. Hij roept de Guyanese regering op om niet onder deze regering met de bouw te starten.
Nurmohamed legt uit dat het dezelfde mensen zijn die de Wijdenbosch brug hebben gebouwd, waarbij er flink is gefraudeerd met financiën. Hij brengt in herinnering, dat het bruggenbouwbedrijf Ballast Nedam in Nederland, ook is veroordeeld voor het betalen van smeergelden.
De parlementariër geeft aan dat als de regering Bouterse I, het project: Initiative for Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA) niet had stopgezet, de brug nu al in een vergevorderd stadium zou zijn. ‘’In dit project was ook de bouw van een brug opgenomen. Onder dit project is ook de Oost-Westverbinding en de weg van Kwatta naar Saramacca verhard. Het ging om de ontsluiting van verschillende gebieden van oost naar west en noord naar zuid”, aldus Nurmohamed.

IIRSA is een intergouvernementeel project voor de verbetering van de verbindingen tussen landen in Zuid-Amerika voor verkeer, energie en telecommunicatie. Tot de oprichting werd besloten op een Zuid-Amerikaanse topconferentie in 2000. Het IIRSA is nu een project van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UZAN/Unasur). Alle twaalf lidstaten zijn betrokken: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela.
Nurmohamed is van mening dat de brug naar Guyana, een enorme verbetering zal betekenen. ‘’De brug vervangt de huidige zenuwslopende trip’’, zegt hij. Burgers, handelaren en toeristen, zullen er profijt van hebben. ‘’Voor de toeristen zal het gemakkelijker reizen zijn en voor handelaren goedkoper zaken doen.’’ Hij merkt op dat de regering nu toch inziet dat al de zaken die onder het IIRSA-project uitgevoerd zouden worden, van belang zijn.

-door Johannes Damodar Patak-

More
articles