August 5, 2019


GEEN GUNST MAAR WEL PLICHT


August 5, 2019

Het is weer verkiezingstijd en de NDP van Bouterse, doet voor de zoveelste keer verwoede pogingen om door middel van het schenken van pakketten aan armlastige landgenoten en het verdelen van bouwpercelen in grondhuur aan Surinamers, in de gunst bij de kiezen te komen en blijven bij de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen, die in mei volgend jaar gehouden zullen worden. Het in hoog tempo verdelen van domeingronden aan bijvoorbeeld personen die al jaren een aanvraag voor een bouwperceel hadden ingediend zo kort voor de verkiezingen, is altijd al een strategie van de NDP geweest, om zoveel mogelijk mensen zover te krijgen dat ze op de paarse partij zullen stemmen bij de komende verkiezingen. De regering Wijdenbosch verdeelde naar wij vernemen, duizenden bereidverklaringen aan personen voor bouwpercelen voor de verkiezingen van 2000 en verloor de volksraadpleging wegens het tussen 1996 en 2000 gevoerde wanbeleid. Het waren ook maar bereidverklaringen voor terreinen die deels in zwampgebied lagen, werd ons illustratief op het departement van Natuurlijke Hulpbronnen voorgehouden De NDP verloor de verkiezingen, ondanks al deze mooie toezeggingen van grond aan belanghebbenden. De NDP is negen jaar aan het bewind en bewandelt wederom dezelfde strategie van 2015, door kort voor de verkiezingen, met grondbeschikkingen te strooien en ook weer te beloven woningen voor woningzoekenden te realiseren. Ineens mikt een minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, op 10.000 gronduitreikingen aan mensen die al jaren op de definitieve toewijzing van een stuk bouwperceel wachten. Het is wel heel opvallend dat men plotsklaps tien maanden voor de verkiezingen, in staat is met de grondbeschikkingen te strooien, terwijl het voordien voor velen heel stroef verliep bij het bemachtigen van een stuk bouwperceel of groter stuk grond c.q. areaal. Er wordt heel duidelijk een politiek spelletje gespeeld met domeinland, alsof het een gunst is van een vrijgevige NDP, terwijl het allemaal heel anders kan. Laten we de zaak stellen zoals het werkelijk is en dient plaats te vinden. Elke Surinamer die behoefte heeft aan een stuk bouwgrond en daarvoor een aanvraag indient bij RGB, dient daar voor in aanmerking te kunnen komen. Het mag nimmer zo zijn, dat wanneer je politiek andersdenkend bent en daarvoor openlijk uitkomt, je zware sabotage van je aanvraag ondervindt door paarse lieden die het toevallig op het ministerie van RGB voor het zeggen hebben. Al jaren achtereen wordt er gerommeld met domeinland en speelt nepotisme op dit departement een overheersende rol en daar moet toch een einde aan komen. Nu dat de verkiezingen in aantocht zijn, wordt wederom domeingrond als chantagemiddel gebruikt om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het is gewoon schandelijk, dat personen die dolgraag een grondhuurperceel wensen te bemachtigen, jaren achtereen door een mangel dienen te gaan om dan uiteindelijk vlak voor de verkiezingen, alsnog de grondbeschikking krijgen en dan wel op een manier die verwerpelijk is. Je komt als belanghebbende en rechthebbende op een paars gekleurd evenement en mag dan je beschikking onder veel fanfare in ontvangst nemen, alsof je door de NDP een gunst is verleend. Laat het duidelijk zijn: de grond van de Republiek Suriname is niet van de NDP, maar van het Surinaamse volk en dat volk heeft het recht daar een stuk van te verkrijgen en niet anders. Men moet eens ophouden om grondzoekenden aan het lijntje te houden en ze het gevoel te geven dat als je de NDP goedgezind bent, je slechts in aanmerking kan komen voor kleine en grotere percelen.