August 3, 2019


‘MOMENTEEL NOG GEEN SPRAKE VAN FUSIE’


August 3, 2019

Aandeelhouders van de Hakrinbank N.V. hebben per brief geëist, dat er onmiddellijk voor gezorgd moet worden, dat de Staat Suriname geen zeggenschap meer uitoefent in de besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, van de bank en daarbuiten. De aandeelhouders uitten hun bezorgdheid over de mogelijke fusie van Hakrinbank N.V. met de structureel verlieslatende De Surinaamse Bank, DSB. Volgens de belanghebbenden is voor Hakrinbank N.V. hetzelfde lot beschoren, indien De Surinaamse Bank en de aandeelhouders Hakrinbank fuseren. De Hakrinbank CEO, Rafiek Sheorajpanday, heeft daarom tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, AVA, afgelopen woensdag benadrukt, dat een eventuele fusie met DSB absoluut niet aan de orde is. “Op dit moment worden er met DSB geen gesprekken gevoerd over een fusie”, aldus Sheorajpanday. De aandeelhouders namen tijdens de AVA, geen genoegen met de woorden van de CEO en bleven vragen stellen over dit onderwerp. Zo werd gevraagd, of dit besluit aan de AVA zal worden voorgelegd, indien deze plannen en gesprekken in de toekomst wel op de agenda zullen staan. Volgens Keerpunt staan de aandeelhouders in hun recht zich ernstige zorgen te maken over de toekomst van hun investeringen. De directie heeft op de AVA, haar deelname in het aandelenkapitaal van DSB meerdere malen moeten motiveren, omdat de solvabiliteitsratio van de Hakrinbank vóór de deelname al rond de 9 procent zat. Dit is onder de norm van 10 procent van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. De deelname aan aandelen in DSB, heeft geresulteerd in het verder dalen van deze ratio naar 7 procent. De aandeelhouders konden het besluit dus niet begrijpen. De directie heeft aangegeven, dat de deelname in DSB vanuit strategisch oogpunt gezien moet worden, waarbij de bank synergie- en schaalvoordelen zal proberen te realiseren. De Hakrinbank CEO gaf uitputtend aan, dat het besluit om groot in te kopen in de aandelenemissie van DSB, een besluit is dat perspectiefvol is op de lange termijn. Met deze uitspraak gaf de CEO volgens Keerpunt aan, dat er in de toekomst voldoende positieve ontwikkelingen zullen zijn voor DSB en dat er daarom vanuit de Hakrinbank is geïnvesteerd in de aandelenemissie. Het is Keerpunt ook opgevallen, dat de directie in haar presentatie weinig aandacht heeft besteed aan het bespreken van het door de regering gevoerde beleid en de daardoor gecreëerde macro-economische situatie, ofschoon de bank in haar jaarverslag hierop bijzonder kritisch is. In voorgaande jaren, met dhr. Bousaid als CEO, werd forse kritiek geuit aan het adres van de regering over het gevoerde beleid en de rol van de staat als grootaandeelhouder.