July 28, 2019


NIET ANDERS VERWACHT


July 28, 2019

De zes Chinese hektrawlers die vanaf november vorig jaar in onze wateren vertoeven, moeten ons land verlaten en krijgen zeker geen vergunning om in onze wateren te komen vissen. Dat heeft de rechter in kort geding beslist. De regering zal nu via haar ministerie van Binnenlandse Zaken, opdracht moeten geven aan de kustwacht de schepen uit onze territoriale wateren en economische zone op zee te verwijderen. De schepen die door het bedrijf ROS National Fisheries N.V.  naar ons land waren gehaald, voldoen absoluut op geen enkele wijze aan onze wetgeving, niet qua omvang en ook niet qua motorvermogen en kregen daarom geen visvergunning van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. ROS dacht nog  zaken te kunnen realiseren en voor een vergunning in aanmerking te kunnen komen door de kortgedingrechter te adiëren en heeft ook daar nu bot gevangen. Het vonnis van de rechter is nog niet betekend, maar de overheid kan naar wij vernemen, nu reeds tot verwijdering van de schepen overgaan. Om te voorkomen dat de  overheid niet voor vol wordt aangezien en nog meer verwijten naar het hoofd geslingerd krijgt, doet ze er goed aan gelijk maatregelen te nemen en de kustwacht erop af te sturen en de gezagvoerders van de schepen te sommeren onmiddellijk te vertrekken. ROS National Fisheries N.V., heeft niet bepaald verstandig gehandeld om nog naar de kortgedingrechter te stappen. Het was van meet af aan voor een ieder duidelijk, dat ROS  geen stevige ‘case’ had tegen de staat en dat de rechter ook onmogelijk haar in het gelijk zou kunnen stellen, gezien de visserijwetgeving die tot op heden in dit land geldt en waaraan de hektrawlers zeker niet voldoen. Dat de rechter een dergelijk vonnis heeft uitgesproken, is meer dan terecht en slechts weinigen hadden anders verwacht. Vanaf de aankomst van de schepen in november van het vorige jaar, ontstond er groot protest tegen hun aanwezigheid en een eventuele verlening van visvergunningen in onze territoriale wateren. Meer dan duidelijk was het dat deze schepen, een vernietigend effect zouden hebben op onze visbestanden en dat het daarom absoluut verwerpelijk zou zijn, ROS vergunningen voor de schepen te verlenen. Het is nu slechts kijken hoe snel de overheid de schepen sommeert  definitief uit onze wateren te verdwijnen. Waar de kustwacht vooral op moet gaan letten in de komende tijd, is dat deze lieden niet overgaan tot het op illegale wijze plunderen van onze visgronden, want daar staan de Chinese hektrawlers bekend om. De Argentijnse marine heeft meerdere malen moeten optreden tegen soortgelijke schepen uit China die doende waren de Argentijnse visgronden  te plunderen.