July 28, 2019


ZONDE VAN DE BABYVOEDING


July 28, 2019

Afgelopen dinsdag is er een grote partij van 24.592 blikken babyvoeding vernietigd. Het gaat om de bekende babyvoeding Enfamil. Dit is gedaan op verzoek van Mead Johnson namens de fabrikant van de babyvoeding in de Verenigde Staten van Amerika. Johnson deed hiertoe verzoek aan de procureur-generaal. De fabrikant heeft als argument aangegeven, dat de kwaliteit van de babyvoeding niet lager gegarandeerd zou zijn, omdat de blikken niet goed zouden zijn opgeslagen in Suriname. De babyvoeding werd opgekocht door Tropical Marketing and Distribution, TMD, en geëxporteerd naar zusterbedrijf Tropical Trade and Industries, TTI, in Suriname. Er is sprake van een conflict tussen de bedrijven en er is een fraudeonderzoek gaande. Opmerkelijk is dat de babyvoeding in de voorgaande jaren op dezelfde manier werd opgeslagen. De babyvoeding die vernietigd is, zou in 2020 vervallen. Het is zonde dat zo een grote partij babyvoeding vernietig is. De vraag is nu of de babyvoeding daadwerkelijk vernietigd moest worden. Op grond waarvan heeft de procureur-generaal toestemming gegeven voor de vernietiging? Of is er sprake van een gerechtelijk bevel? Zijn er monsters genomen zodat de kwaliteit onderzocht kan worden? Hoe heeft de procureur-generaal getoetst als de fabrikant geen andere bedoelingen had, omdat er nog niet betaald was voor de partij babyvoeding, wat betekent dat de fabrikant niet gegarandeerd was van zijn geld, meer nog omdat er een onderzoek gaande is. Wij vragen ons ook af waarom de fabrikant niet naar de rechter is gestapt. Een overheidsdeskundige deelt mee dat er niets mis was met de babyvoeding. Op grond waarvan is dit gezegd? Wie heeft het onderzoek gedaan? Het openbaar Ministerie dient duidelijk te werken aan de communicatie met de samenleving. Op zo een manier kunnen speculaties worden voorkomen. Terwijl heel wat mensen met heel veel moeite babyvoeding kunnen kopen voor hun kind, is een grote partij gewoon vernietigd. De regering is in 2014 gestopt met het subsidiëren van babyvoeding. Een blik gesubsidieerde babyvoeding van het merk Nutrilon, kostte SRD 6. De winkelprijs lag toen tussen de SRD 13 en SRD 17 per blik. Na de enorme devaluatie en inflatie in 2015, steeg de prijs voor een klein blik naar SRD 30 en voor een groot blik naar SRD 70. Er is veel kritiek vanuit de samenleving gekomen op het stopzetten van de subsidie, maar helaas mocht dat niet baten.