July 20, 2019


Directie Republic Bank gaat naar bemiddelingsraad


July 20, 2019

De directie van de Republic Bank is naar aanleiding van de actie van het personeel, naar de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname gestapt. Het personeel van de Republic Bank is gisteren in actie gegaan, omdat het geen loonsverhoging heeft gekregen. De directie en de bond worden maandagavond ontvangen door de raad. Bondsvoorzitter Willy Rodriquez heeft aan de media gezegd, dat de directie zich niet heeft gehouden aan de afspraken met betrekking tot de loonsverhoging. De directie heeft aan de werknemers duidelijk gemaakt, dat zij geen loonsverhoging zullen krijgen die opgenomen is in de nieuwe cao. Het personeel was het hier niet mee eens en heeft massaal het werk neergelegd. Volgens de bond zijn er een aantal gesprekken gevoerd over de salarissen, maar toch houdt de directie zich niet aan de gemaakte afspraken. De directie van de bank weerspreekt de uitspraken van de bond en geeft aan, dat er nu al voorbereidingen worden getroffen voor de loononderhandelingen van 2019. Het probleem inzake de loonsverhoging speelt al drie jaar. Het personeel voerde in 2017 en 2018 eveneens actie. De bond eiste toen, dat de bank de onderhandelingen zou heropenen omwille van een nadere aanpassing van de salarissen en wel vanaf 1 oktober 2016. De actie werd opgeschort, maar een echte oplossing bleef uit.