July 20, 2019


‘ABS had armoedegrens moeten vaststellen’


July 20, 2019

Bestuurskundige August Boldewijn is van mening dat de bedragen voor het minimumloon en de armoedegrens, niet realistisch en ongepast zijn. Er is volgens hem sprake van onbehoorlijk bestuur. Afgelopen donderdag is de Wet Minimumloon aangenomen in het parlement. Een indicatie van het minimumloon is vastgesteld op SRD 1.428 op basis van een vijfdaagse werkweek en de armoedegrens op SRD 999. Boldewijn benadrukt dat het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) de instantie is, die in feite belast zou moeten zijn met de berekening en vaststelling van de armoedegrens. Volgens hem wordt het minimumloon op basis van de armoedegrens berekend. De bestuurskundige keurt het ten zeerste af dat er onrealistische cijfers worden opgenomen in een wet. Minister Soewarto Moestadja heeft in het parlement aangegeven, dat de regering zich ervan bewust is dat de bedragen niet realistisch zijn en geen weerspiegeling zijn van de werkelijkheid, maar werkgevers zullen volgens hem niet in staat zijn om onder de huidige omstandigheden een veel hoger minimumloon te betalen aan hun werknemers. “Dat is geen steekhoudend argument om onrealistische bedragen op te nemen in een wet”, benadrukt Boldewijn. Hij legt uit dat wetten door een ieder nageleefd dienen te worden. Echter zullen mensen het niet nauw nemen met de naleving, wanneer er onrealistische zaken worden aangenomen en deze ook nog erkend worden door een minister. De bestuurskundige vindt dat het ministerie van Arbeid niet op de stoel van het ABS mocht zitten. “Men moet niet schrikken wanneer er nu onrealistische zaken zullen plaatsvinden”, aldus Boldewijn. Hij verklaart dat zowel werknemers als werkgevers, de dupe van deze bedragen zullen worden. Voor de werkgevers zal hun hele administratieve be-drijfsvoering onrealistisch zijn en de werknemers zullen nog altijd onder de armoedegens verdienen. Het feit dat de regering de werkelijke armoedegrens niet wenst te gebruiken, geeft volgens hem aan dat zij armoede ondersteunt. Boldewijn vertelt dat voor het laatst de armoedegrens is vastgesteld door het ABS in 2009 op basis van vier gezinsconstructies. De regering en het parlement hadden volgens hem moeten wachten op de behandeling en aanname van de wet, totdat het ABS de nieuwe armoegrens had bepaald. De oppositie met uitzondering van DOE, heeft zich onthouden van stemmen. Boldewijn kan zich hierin niet terugvinden. Hij is van mening dat indien de parlementsleden het niet eens is met een wet, zij met onderbouwing tegen moeten stemmen, zodat ook het volk weet waarom zij het niets eens zijn met een bepaalde wet. door Johannes Damodar Patak