July 12, 2019


Volksgezondheid probeert juridisch uit wurgcontracten te komen


July 12, 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, probeert juridisch uit de wurgcontracten te komen die het ministerie en verschillende instellingen die onder hem vallen, in een wurggreep houden. Dit heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid gisteren naar aanleiding van vragen over de beslaglegging op middelen van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), in het parlement gezegd. Amzad Abdoel (NDP) wilde weten hoe het zit met de beslaglegging en als de salarissen van het personeel van de RGD gegarandeerd waren. Ex-directeur Maaltie Sardjoe heeft voor de tweede keer beslag gelegd op alle bankrekeningen van de RGD bij diverse banken. Volgens Elias is de eerste beslaglegging reeds ongedaan gemaakt. Wat de beslagleggingen betreft, gaat het volgens Elias om een wurgcontract dat de RGD in een wurggreep houdt. “Wij kijken hoe wij juridisch uit de contracten kunnen komen. De ene is zwaarder dan de andere, maar je kunt niet zomaar een contract ontbinden. Er zijn juridische gevolgen, desondanks proberen we alles in goede banen te leiden zodat het rechtvaardigt wordt”, sprak Elias. De bewindsman beloofde dat de salarissen van het personeel zullen worden uitbetaald. Abdoel merkte op dat Orion Assurance & Advisory N.V. na onderzoek, een rapport heeft uitgebracht waaruit blijkt dat bij verschillende projecten van de RGD, onregelmatigheden zijn geconstateerd in de periode januari 2012 tot en met juni 2018. Er zijn malversaties ontdekt en de toenmalige leiding van de RGD, wordt onbehoorlijk bestuur verweten. Elias zei dat de regering beloofd had dat alle gezondheidsinstellingen onder de loep genomen zouden worden. De ontdekte malversaties bij de RGD, zijn een resultaat van die belofte. Over de dreiging van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) met een actie, zegt Elias dat hij een constructief gesprek heeft gevoerd met de VMS. Zij had gevraagd dat de minister een brief waarin hij voorstelde dat de specialisten hun contracten rechtstreeks met de ziekenhuizen sluiten, terug te draaien. Dat is ook gebeurd. Als de VMS nu actie voert tegen het Staatziekenfonds (SZF), vraagt Elias zich af als de specialisten niet opnieuw willen kijken naar zijn voorstel. “Willen ze niet liever met de ziekenhuizen een overeenkomst sluiten, waardoor ook de betalingen via de ziekenhuizen gebeuren. Dan heb je de ‘hoofdpijn’ van SZF niet meer. We blijven in overleg met VMS. De deuren van Volksgezondheid staan open voor overleg’’, aldus Elias over de kwestie VMS. -door Priscilla Kia-