July 10, 2019


Journalisten krijgen geen toelichting op Rekenkamer verslagen


July 10, 2019

Hoewel de Rekenkamer haar verslagen aan de media mag aanbieden, is het niet toegestaan dat de Kamer deze verslagen toelicht of uitlegt. Dit heeft assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gisteren voorgehouden aan het parlement. De verslagen worden gepubliceerd op de website van de Rekenkamer, waarna de media op haar beurt verslag daarover kan doen. Journalisten krijgen echter geen verdere uitleg over de inhoud van de verslagen, mocht er iets onduidelijk zijn. Raymond Sapoen wilde weten wat het wezenlijk verschil is tussen het mediaverbod en de nieuwe formulering in de wet waaruit blijkt dat toelichting door de Kamer alleen plaatsvindt aan het parlement, indien dat erom vraagt. Asiskumar Gajadien (VHP) ziet de kwestie openbaar maken van verslag en geen toelichting aan de media, als beknotting van de media. Geerlings-Simons zegt dat er geen mediaverbod is voor de Kamer. De Rekenkamer mag gerust in overleg met de media gaan over de werkwijze en andere zaken. Echter wil men voorkomen dat het vertrouwen in de Kamer verloren gaat. “De Kamer brengt schriftelijk verslag uit, maar praat altijd als één persoon met de media. De media hebben hun taak, maar de media hebben ook hun invalshoek. Het risico als leden van de Kamer praten met journalisten, is dat men iets zegt, maar dat de pers iets anders rapporteert.’’ Geerlings-Simons merkte op dat er soms zelfs schriftelijk wordt geantwoord, maar dat de media toch iets anders publiceren. ‘’Dat is het risico dat je loopt als je als persoon de pers te woord staat”, zei Geerlings-Simons. Dat de Rekenkamer geen uitleg geeft aan de media over de verslagen, is volgens Geerlings-Simons om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de Kamer te waarborgen. Zij legde uit dat de rechter ook niet discussieert over een vonnis. ‘’De Kamer heeft vrijheid om te rapporteren, maar de inhoudelijkheid van het rapport wordt niet besproken’’, zei de assembleevoorzitter. Echter zijn leden van de Kamer vrij om als individu uitleg te geven aan de media. “Als je als individu uitleg geeft over het rapport, is het als een steen die je gooit, maar je weet niet waar die terechtkomt. Dat is het geval in Suriname en alle andere landen. Het is niet om de Kamer te beperken, maar juist om die te beschermen”, aldus Geerlings- Simons. door Priscilla Kia