July 9, 2019


Nog geen vervanging voor glyfosaat


July 9, 2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de agrariërs, hebben nog geen vervanging gevonden voor het verdelgingsmiddel glyfosaat. Per 1 januari van dit jaar is het verboden om dit middel te importeren, terwijl het gebruik hiervan per 1 januari 2021 verboden is. Ganeshkumar Kandhai, voorzitter van Landbouw Coöperatie Kwatta, zegt desgevraagd dat er nog uitgekeken wordt naar een vervanging voor glyfosaat. Hij benadrukt, dat de gezondheid van de landbouwers en consumenten voorgaat. Ook Prahlad Sewdien, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), geeft aan dat er momenteel gesprekken worden gevoerd met LVV. Hij wil vooralsnog niet in details treden. Kandhai zegt dat glyfosaat een belangrijke rol speelt in de landbouw, omdat het gebruikt wordt voor het bestrijden van onkruid. Glyfosaat is op een bepaalde manier samengesteld waardoor het goed werkt. Andere verdelgingsmiddelen hebben een andere samenstelling. Kandhai zegt dat er heel wat verdelgingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw, waaronder gramaxone. Landbouw Coöperatie Kwatta is bezig om samen met leveranciers en importeurs, te kijken naar een vervanging voor glyfosaat. De leden van de coöperatie hebben in januari over het besluit van LVV vergaderd. Kandhai benadrukt dat voor de coöperatie, het welzijn van de landbouwers en de samenleving voorkeur geniet. Wel hebben zij hun bezorgdheid geuit over het mogelijke effect van het verbod binnen de sector. De productie kan namelijk enigszins achteruit gaan indien er geen vervanging komt voor glyfosaat. Het ministerie van LVV heeft uit voorzorg besloten het gebruik van glyfosaat te verbieden om zo de samenleving te beschermen tegen de negatieve effecten van dit middel. In 2015 heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gesteld dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is. Oostenrijk heeft als eerste Europese land het middel verboden. Glyfosaat wordt geproduceerd door het Duitse chemie en farmaceutische bedrijf Bayer, dat tevens de producent is van Roundup, wereldwijd het best verkochte onkruidverdelgingsmiddel. De Europese Unie stemde in 2017 ermee in dat glyfosaat nog vijf jaar gebruikt mocht worden. In dit opzicht is Suriname Europa een stapje voor. Behalve dat glyfosaat kankerverwekkend kan zijn, heeft het ook nog invloed op de natuur. Vermoedelijk neemt door het gebruik van dit middel, het aantal bijen en andere vliegende insecten af. door Johannes Damodar Patak