June 30, 2019


BEREID OM TE GAAN…


June 30, 2019

Veel Surinaamse artsen hebben hun misnoegen geuit over de komst van de Cubaanse artsen naar Suriname. Daartegenover staat het feit dat onze eigen artsen niet staan te springen om naar het binnenland te gaan om te werken. Volgens de regering zullen de Cubaanse artsen wel ingezet worden om invulling te geven hieraan. Wij moeten hierbij meteen de Medische Zending, MZ, complimenteren voor het goede werk dat zij verricht in ons binnenland. Voor het binnenland is de MZ de oplossing, maar zou het zo moeten zijn? Hebben de mensen in het binnenland en in de andere verafgelegen gebieden, geen recht op adequate gezondheidszorg zoals wij dat hebben in de stad? Natuurlijk, maar wat is het probleem? Dit is wat de regering moet gaan onderzoeken. Het probleem met de artsen hadden we jaren terug ook met de leerkrachten. Het ministerie van Onderwijs heeft een goede oplossing gevonden door incentives te creëren, waardoor dit probleem verholpen is. Als het probleem van de artsen groter is dan dat van de leerkrachten, zal onderzoek moeten uitwijzen. Feit is dat de Surinaamse artsen niet enthousiast zijn, vandaar dat de regering artsen uit Cuba haalt om dit probleem op te lossen, maar ook omdat er nieuwe ziekenhuizen gebouwd worden en er naar zeggen van de overheid, niet genoeg artsen zijn. Maar de Surinaamse artsen, verenigd in verschillende organisaties, roepen al jarenlang dat de situatie, waaronder de woonomstandigheden, in het binnenland verbeterd moet worden, wil men artsen zover krijgen daar te werken. Maar de adviezen worden in de wind geslagen. De vraag is als de regering bereid is onze eigen artsen goed te accommoderen en eens te kijken naar de adviezen die zij krijgt, onderzoek te verrichten en de problemen op te lossen. Is zij bereid verandering te brengen of geeft zij gewoon de voorkeur aan buitenlandse artsen vanwege persoonlijke belangen? Zijn onze artsen wel bereid het werk te doen als de regering eenmaal voldoet aan hun wensen? Anders kunnen zij beter zwijgen en zich voorbereiden op een ‘goede’ samenwerking met hun buitenlandse collega’s.